A to jak u Moravského Písku, tak u Polešovic. Právě odtud hlásí archeologové poslední ucelené soubory nálezů. Konkrétně čtrnáct hrobů s kosterními pozůstatky a různými předměty typickými pro povelkomoravské období. „Ženské hroby obsahují vlasové ozdoby, stříbrné či postříbřené záušnice. Mužské obsahují většinou železný nůž, nebo drobné předměty denní potřeby. Některé z hrobů datujeme na základě nálezů mincí do první poloviny jedenáctého století,“ uvedl vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Významným nálezem je také denár uherského krále Štěpána. „Datování pohřebiště jako celku bude záležitostí vyhodnocení dalších hrobů, které pravděpodobně budou obnaženy při dalších pracích v lokalitě,“ sdělil archeolog.

Josef Hudeček, střelec a organizátor turnaje v simulované zvukové střelbě pro zrakově postižené v Kyjově.
Při havárii přišel o sluch, pak o zrak. Přesto střílí Josef Hudeček výborně

K slavnostnímu zahájení stavby devítikilometrovém úseku dálnice došlo na začátku letošního září, takže zatím pokračuje skrývka a odvoz ornice. Řidiči by tu měli začít jezdit v roce 2024. „Součástí stavby je vybudování devíti mostů, dvou mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 metrů,“ připomněla mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Celý úsek vyjde na téměř dvě miliardy korun bez daně.

Dálnice D55 spojí Olomouc s Přerovem, Hulínem a Otrokovicemi. Přes úseky kolem Uherského Hradiště, Bzence a Hodonína bude D55 v budoucnu u Břeclavi napojena na dálnicí D2. „Po dokončení bude její celková délka sto kilometrů,“ doplnila mluvčí.