V létě bude po pětiletém úsilí dokončena obnova někdejší vrchnostenské okrasné zahrady na jižním svahu pod hradem, a to do podoby z konce 19. století, kdy patřila mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku. Postupem let však celý kopec včetně pozůstatků zahrady zarostl hustou vegetací, takže po čase už jen málokdo, a dokonce i z místních lidí, měl o chátrající ukázce zahradního umění bližší povědomí.