Studentka druhého ročníku gymnázia v Moravském Krumlově na Znojemsku si k bádání vybrala Hostěradice ve stejném okrese. „Jsou blízko Petrovic, kde žiju, obcí často projíždím. Také se tu dala využít barokní němčina. Tehdejší město dříve bylo téměř úplně německé," říká mladá badatelka.

Podle Grunové byly Hostěradice v minulosti významnější než dnes. „V raném novověku byly tržní centrum pro okolní vesnice. V jednu dobu fungovaly i jako okresní šibenice," dodává.

Věnovala se především rozpočtu města. Zjišťovala, za co obyvatelé utráceli, kolik stál dům, jak se měnila porodnost, úmrtnost a osídlení domů v tehdejší době. „Například útrata za občerstvení pro radní se během necelých sto let zvýšila více než šestkrát," říká Grunová. Dodává, že radní do výdajů účtovali také úplatky pro vyšší úředníky.

O historii se začala díky vlivu rodičů více zajímat v osmé třídě, kdy se účastnila dějepisné olympiády. Nyní se zabývá barokním uměním. Období ji zajímá i proto, že je o něm poměrně dost záznamů, ze kterých se dá čerpat spousta informací o tehdejším životě. „Teď zpracovávám téma kamenické dílny v regionu a mám připravené další náměty," nastiňuje.

Studentka Štěpánka Grunová získala v Brně ocenění České hlavičky 2016 v kategorii Člověk a společnost.

MICHAELA ČERNÁ