Nejvíce vrápenců a netopýrů napočítali odborníci v jeskyni Na Turoldu v Mikulově. Tam našli čtyři sta čtyřicet letounů.

Ve sklepích v Lednici objevili 243 vrápenců a ve Valticích jednoho vrápence a jednoho netopýra. „Ve srovnání s loňským lednem opět došlo k mírnému navýšení. V jeskyni Na Turoldu jsme tehdy napočítali 426 letounů," uvedla Helena Prokešová ze Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava.