K akci se veřejně přihlásilo hnutí Extinction Rebellion, přesýpací hodiny uzavřené v kruhu podle nich mají upozornit na vymírání druhů a ohrožení člověka změnami klimatu. Zároveň jsou logem jejich hnutí.

Nová hala denní očisty a ošetření tramvají v areálu brněnské vozovny Pisárky.
Nová čistička šalin už funguje. Podívejte se, jak vysmýčí brněnského Draka

“Naše země i naše planeta jsou v krizi. Šanci máme jenom tehdy, pokud budeme táhnout za jeden provaz,” uvedl mluvčí hnutí Martin Vrba.

Pole velké firmy podle svých slov aktivisté vybrali, aby nezasáhli drobného zemědělce. Také se zavázali, že zaplatí vzniklou škodu.

Pěstování velkých lánů řepky, která v republice zabírá okolo patnácti procent orné půdy, má podle aktivistů negativní dopad na krajinu a zemědělství. Je to podle nich také neudržitelné kvůli nutnosti postřiku chemikáliemi, které zabíjejí hmyz, včetně včelstev a dostávají se také do spodních vod.

Největší pivovar na jihu Moravy likvidoval nespotřebované pivo. Celkem ho bylo 14 tisíc litrů.
VIDEO: Čtrnáct tisíc litrů piva pryč. Pivovar ho kvůli pandemii vylil do kanálu