K popadaným stromům přes silnici tam hasiči vyjížděli v posledních týdnech opakovaně. Na nebezpečí v podobě nestabilních skalních masivů a starých stromů, které tam číhající na řidiče, už Deník Rovnost dříve upozorňoval. Nic se nezměnilo.

Krajští silničáři i lesníci mají totiž zcela odlišný názor na to, kdo se má o zajištění svahů postarat. Každá ze stran argumentuje jiným výkladem zákona. Je totiž jasné, že případné zabezpečení nebezpečných svahů by bylo velmi nákladné. Ve zmíněné lokalitě vlastní pozemky Mendelova univerzita v Brně a hospodaří na nich Školní lesní podnik Křtiny. „Padání stromů na vozovku nemůžeme jinak, než „dopisováním si s lesníky“, ovlivnit. Správce lesních pozemků je citlivý k jakékoliv údržbě, prořezu vegetace, natož k nějakému preventivnímu kácení. Stav stromů obecně je záležitostí vlastníka pozemků,“ uvedl krajský mluvčí Jiří Klement.

Nebezpečí ve srázech
• Mezi problematické silnice v regionu patří úsek z Adamova do Brna kolem řeky Svitavy.
• Cestu tam často zatarasí padající stromy nebo sesuvy půdy s kameny z prudkých strání.
• Kvůli popadaným stromům tam hasiči opakovaně zasahovali naposledy před dvěma týdny.
• Jednání silničářů s lesníky o zabezpečení svahů vyšuměla do ztracena.
• Řidiče v tomto úseku ohrožují i propadlé krajnice.

Dodal, že sesuvy půdy a kamení odstraňují silničáři v této lokalitě zejména po větších deštích. „S lesníky jsme komunikovali. Ale z jejich strany byla jakákoliv odpovědnost za tento stav a možnost provedení opatření k zabránění těmto sesuvům odmítnuta. Nicméně i zde je dle platných předpisů odpovědnost na vlastníkovi pozemku,“ dodal mluvčí.

Lesníci argumentují tím, už při stavbě silnice pod prudkými zalesněnými stráněmi měl její vlastník s hrozícími sesuvy půdy a padajícími stromy počítat. Zvolená lokalita k tomu přímo vybízela a přírodní podmínky problém časem ještě znásobily. „Ze zákona jasně vyplývá, že je to vlastník dané silnice, který je povinen provést nezbytně nutná zabezpečovací opatření. Samozřejmě chápeme zájem silničářů snížit rizika ohrožení provozu. I to, že opatření mohou být technicky i finančně náročná. Před několika lety jim ale byla ze strany našeho podniku nabídnuta součinnost při řešení tohoto problému. To platí i nadále,“ informoval zástupce ředitele ŠLP Masarykův les Křtiny Pavel Čacký.

Přesto je jízda po této silnici nyní o něco bezpečnější než v minulosti. Těžká technika totiž nedávno zbořila zchátralý silniční most ze druhé světové války. Místo něj dělníci postavili nový, obloukový. Ještě předtím vybudovali na třech místech opěrné zdi mezi silnicí a řekou Svitavou a opravili povrch vozovky. Kvůli propadlým krajnicím tam však stále zůstává dost rizikových míst. Ta se zatím opravovat nebudou.