Na výpustném zařízení rybníka, který hlídá Agentura ochrany přírody a krajiny, se začalo pracovat po podzimním výlovu. „Technologicky šlo o náročnou věc, takže se nám opravy protahovaly, dokonce jsme museli využít i jeřáb. Vše se ale podařilo a my jsme mohli rybník takzvaně zarazit. To znamená, že jsme začali napouštět vodu. Zachytili jsme i nějaké jarní srážky,“ popsal vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

Nyní již do rybníka žádná voda nepřitéká. „Přítok toku Včelínek, který je hlavním zdrojem vody, je stálý a není nijak vysoký. Rybník Nesyt je veliký a rozlehlý a dochází na něm k velkému výparu, proto už hladina nenastupuje. Budeme rádi, pokud zůstane na úrovni, na jaké je. Zatím je k nám v tomto směru milosrdný i vývoj léta,“ řekl Kmet.

Výška vody je tak na podobné úrovni jako v loňském roce. Možná mírně nižší. „Pokud bychom chtěli Nesyt naplnit, museli bychom se spolehnout na vyšší srážky, a nebo nakoupit vodu a dopustit ji pomocí závlahové soustavy zemědělců z řeky Dyje. To je věc, která je v jednání a nevíme, kdy a jestli se podaří,“ připomněl vedoucí správy oblasti.

O využití závlahových systému přitom společně ochranáři s vodohospodáři hovořili poprvé už před třemi lety. „Závlahy zemědělců jsou funkční, jsou přivedené z Dyje do celého prostoru kolem Lednických rybníků, ale chybělo dobudovat přípojku přímo do Nesytu. Tu už od jara máme. Z technického hlediska tak dopouštění nic nebrání. Teď je nutné domluvit se s provozovatelem závlahové soustavy a najít peníze na případné dopuštění,“ upřesnil Kmet.

Rybník Nesyt u Sedlece se potýká s nedostatkem vody. | Video: Deník/Iva Haghofer

V nejbližších letech plánují ochranáři vodu pouze hromadit. Na maximu má být v roce 2025. Do té doby může výrazně pomoci s případným stahováním vody při přívalových deštích.

Cyklistům, které Deník u rybníka oslovil, připadal Nesyt spíše jako jedna velká louže. „Moc vody tady opravdu není. Zase je ale slyšet kuňkat žáby, v dálce na mělčinách je také pořádně živo a nad hlavami nám létá neuvěřitelné množství ptáků. Asi to má něco do sebe,“ zamýšlel se muž, který se představil pouze jako Pavel.

Podobný názor měla i Miriam Nová, která s rodinou žije v Sedleci. „Pokud má aktuální výška hladiny smysl s ohledem na hnízdění a zimování vzácných ptáků, pak tomu jedině fandím. Není přece třeba kapacitu Nesytu zcela zaplnit vodou. Když sedím doma v zahradě na terase a dívám se na nebe, pozoruji takové množství ptáků, které jsem neviděla za celý život,“ zamýšlela se žena.

I zcela nenaplněný rybník má dle ochranářů v krajině velmi důležitou roli. Například Nesyt je jednou z nejdůležitějších ornitologických lokalit v zemi. Obnažená dna a rozlité vody vyhovují například druhům jako pisila čáponohá, tenkozobec opačný, kulík říční či čejkám.

Kdo z toho těží?

„Částečně letněné rybníky jsou vhodným útočištěm pro brodivé ptáky, třeba pro bahňáky. V Nesytu je navíc letos minimální rybí osádka, podařilo se vylovit invazivního karase stříbřitého a rybník navíc zafungoval jako ideální prostor pro rozmnožení ropuch zelených i dalších obojživelníků. A to v obrovských počtech. Ti se díky tomu opět mohou rozlézt do krajiny a zvýšit svoje stavy. Je to dobré i proto, že poslední suché roky populace obojživelníků doslova zdecimovaly,“ vyzdvihl vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Pálava.

  • Národní přírodní rezervaci Lednické rybníky tvoří čtyři na Včelínku, kterými jsou Nesyt, Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský rybník. Jeden, pátý, se pak nachází v Zámecké Dyji. Jde o Zámecký rybník.
  • Všechny se letos pyšní neobvykle čistou a průhlednou vodou. Podle ochranářů jde o souběh několika faktorů – chladnější jaro s občasnými srážkami a změna nájemce rybníků. 
  • Rybníky jsounyní bez velké rybí osádky, což je předpoklad pro rozvoj takzvaného zooplanktonu. Ten má vliv na rybniční ekosystém.
  • Ochranáři očekávají, že s postupem sezony a zvyšujícími se teplotami se zhorší i kvalita vody.