Jak kauza polského masa nakaženého salmonelou zasáhla jižní Moravu?
Zásilky z dotčených šarží byly distribuovány i do Jihomoravského kraje. Část jich zpracovali v provozovnách před informováním o zdravotní závadnosti těchto šarží, zbytek byl pod naším dohledem stažený z trhu. Příchod zásilek polského hovězího masa do kraje od 19. února ustal.

Měl někdo zdravotní problémy?
Nevíme o tom. Z epidemiologického hlediska jsme žádnou takovou informaci od krajské hygienické správy nedostali.

JAROSLAV SALAVA
Narodil se 19. září 1952 v Jihlavě, ale už přes čtyřicet let žije ve Vracově na Hodonínsku. Má manželku a dvě děti, dceru a syna.
Vystudoval tehdejší vysokou školu veterinární v Brně.
Dvanáct let pracoval jako praktický veterinární lékař v okrese Hodonín. V roce 1991 se stal ředitelem tamní okresní veterinární správy a po vzniku krajských veterinárních správ v roce 2003 ředitelem krajské veterinární správy.
Ve volném čase se věnuje sportu. Lyžuje, jezdí na kole nebo hraje tenis.

Čím se dá takovým případům předejít?
Důsledným dodržováním provozních a sanitačních postupů v celém výrobním a distribučním řetězci. Tedy od porážky po maloobchodní prodej a na úrovni chovů péče o řádný zdravotní stav zvířat.

Mohou lidé zjistit, že se jedná o nakažené maso na první pohled?
Ne. Salmonela je zárodek, který nekazí maso. Je přítomný na povrchu bez jakýchkoliv pachových projevů nebo projevů zkažení.

Na co si mají zákazníci dávat nejvíce pozor?

KOMPLETNÍ ROZHOVOR SI PŘEČTĚTE V SOBOTNÍM (1.6.2019) TIŠTĚNÉM DENÍKU ROVNOST.