Národní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství země, vztahuje se na ně i přísnější ochrana. „O zápis jsme dlouho usilovali, i když kopeček patří církvi. Opravili jsme křížovou cestu včetně kostela svatého Šebestiána a udělali naučnou přírodní stezku. Doposud jsme tady národní kulturní památku neměli, může nám to pomoci třeba při získávání dotací,“ uvedl starosta Mikulova Rostislav Koštial. Podle něj se pro návštěvníky nyní nic nemění.

Svatý kopeček je areál ze sedmnáctého století tvořený čtrnácti zastaveními křížové cesty. Na vrcholu je kaple svatého Šebestiána, zvonice a kaple Božího hrobu.

Tvůrčím zdrojem k tomuto poutnímu areálu byla obdobná místa nazývaná Svaté hory v Itálii. „Pohled z kopečku si nenechám ujít několikrát do roka. Zařazení mezi národní památky mě nepřekvapilo,“ řekla častá návštěvnice Iva Najmanová z Břeclavi.