Pražský rodák Jindřich Starý absolvoval své první seskoky v Chrudimi. Do Prostějova přišel 1. září 1960, kde byl ustanoven velitelem čety pilotů balonů u balonové roty 22. výsadkové brigády. Tuto funkci zastával následujících šest let, až do jejího zrušení. Na počátku srpna 1967 se stal velitelem čety výsadkového zabezpečení 22. výsadkové brigády a tuto funkci vykonával až do konce srpna 1969.

Zemřel bývalý velitel prostějovských výsadkářů. plukovník v.v. Jindřich Starý. 19.2. 2024Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilPoté absolvoval Vojenskou akademii v Brně a po úspěšném ukončení studia se vrátil v roce 1973 zpět do Prostějova, kde působil jako zástupce velitele pro výsadkovou přípravu 22. výsadkového pluku. Velitelem 22. výsadkového pluku se stal 21. listopadu 1974 a ve funkci byl šest let.

Po dvaceti letech na Hané jej přeložili do Brna, kde byl od 13. listopadu 1980 ustanoven náčelníkem Krajské vojenské správy Brno Západního vojenského okruhu a od 1. ledna 1992 velitelem Vyššího doplňovacího velitelství Brno Vojenského velitelství Západ.

Ze služebního poměru vojáka z povolání byl propuštěn dnem 30. června 1992 v hodnosti plukovníka. Přeložen byl do zálohy. Od listopadu 2004 až do listopadu 2011 zastával funkci prezidenta Klubu výsadkových veteránů České republiky a zároveň byl předsedou Klubu výsadkových veteránů Prostějov. Trvalé bydliště měl v Dětkovicích na Prostějovsku.

plukovník v.v. Ing. Jindřich Starý
- se narodil 21. května 1937 v Praze
- zemřel 19. února 2024 v Dětkovicích
- poslední rozloučení se koná v pátek 23. února od 11.45 hodin v obřadní síni Městského hřbitova v Prostějově