„Tato zděná konstrukce pravděpodobně představuje klenbu sklepa, šachty, většího kanálu nebo chodby. Naštěstí ale není narušena statika celé cesty a bude stačit zajistit pouze tento propad,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku, investic a rozvoje Petr Lokaj.

Splach zeminy do otvoru vytvořil podle zástupců města malou kavernu s hloubkou asi tři metry. Propad pokračuje minimálně další metr do hloubky, dna zatím přivolaní archeologové nemohli dosáhnout. „Zemina je dále splachována severovýchodním směrem. Propad narušil archeologické souvrství novověkého stáří a odkryl na východní straně zbytek novověké cihelné konstrukce. Na jižní straně je kaverna ohraničena kamennou zdí z lomového kamene s nepravidelným lícem, která nejspíš souvisí se starší městskou zástavbou,“ sdělili archeologové v první zprávě.

Odborníci zjišťují, zda propad hrozí i na jiných místech. „Poté se zástupci památkové péče a statikem dojednáme způsob zajištění propadu. To všechno může trvat i několik týdnů,“ doplnil Lokaj.

Do té doby bude přístupová cesta k zámku vést pro návštěvníky podél zámecké zdi. Do areálu zámku vyjdou po druhé přístupové cestě nebo nově po točitých schodech vedoucích ze zámeckých valů.