Poslední roky zažívají obnovu. „Zapojuje se celá farnost. Snažíme se roráty dětem zatraktivnit, aby každý rok přicházely rády. K rorátům jim čítávám vždy příběhy na pokračování. Děti si pak po mši svaté mohou dát třeba vánoční perníky,“ popsal kněz Jiří Topenčík.

Tradice se v Šitbořicích, jako v jedné z mála farností, udržuje už několik desítek let. Mnozí obyvatelé obce v důchodovém věku na rorátní mše chodili už jako děti. „Je to trošku náročnější na vstávání. Navíc je potřeba se pořádně teple obléci, protože ráno přituhuje. Ale tyto mše mají jedinečnou atmosféru,“ řekla Dominika Rosová, která se snaží nevšední bohoslužby navštěvovat pravidelně.

Děti ze Šitbořic přichází na rorátní mši vždy s lucernou a po její skončení dávají do tamního betlému pokaždé jednu figurku. Čím více se blíží Vánoce, tím více je betlém zaplněný.