O případu v pondělí informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Připomněl, že všichni tři muži byli obviněni z nedovoleného ozbrojování. V rámci případu, který dozoruje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, jsou stíháni na svobodě.

Ibehej ještě uvedl, že policisté dále zajistili deset tisíc kusů střeliva, čtyři tlumiče hluku výstřelu, 36 náhradních hlavní různé ráže – a navíc celou řadu dalších částí či komponentů určených k opravám a úpravám střelných zbraní. „Některé zajištěné předměty byly v technickém stavu, který vylučoval bezpečnou manipulaci, a proto byla nezbytná jejich okamžitá likvidace pyrotechnickou službou,“ upozornil.

Upravená pistole

Vedle zmiňovaných zbraní hromadného účinku by jeden z nálezů – pistole, jež byla původně volně prodejnou malorážnou flobertkou, avšak prošla úpravami pro střelbu náboji ráže 9 mm – mohl zdát nepříliš významný. Podle Ibehejových slov však právě takto upravené zbraně jsou v hledáčku zahraničních bezpečnostních sborů; zejména z Velké Británie.

Obzvlášť mluvčí upozornil na roli jednoho z obviněných mužů, který si podle zjištění policejních detektivů bez povolení a dlouhodobě – nejméně od roku 1997 – opatřoval jak zbraně podléhající ohlášení, tak i ty, k jejich držení je třeba speciální povolení, a dokonce i zbraně zakázané. Jednak je využíval k rozšíření vlastní sbírky, jednak je využíval k dalšímu prodeji. „Měl si je obstarávat společně s volně prodejnými střelnými zbraněmi kategorie D na burzách v Belgii, Rusku a České republice,“ uvedl Ibehej k této činnosti.

„Dále si měl opatřovat znehodnocené zbraně, které za pomoci dalších osob reaktivoval a poté prodával, nebo je uchovával ve větším množství (kolem 100 kusů) v místě svého bydliště – společně s dalšími předměty, které například obsahovaly trhavinu pentrit,“ upozornil na další souvislosti.