Letos poprvé se k pouti připojili také Moravští rytíři. „Boží láska se projevela i tak, že nám poslal svaté bratry, aby nás naučili žít s Kristem. A předali nám i celé bohatství kultury, kterou reprezentovali a kterou ve shodě s tím, co cítili, že je naše vlastní, i vytvářeli,“ prohlásil k přítomným Vojtěch Cikrle.

Patronát nad poutí každým rokem drží jiná obec nebo obce, letos tento úkol připadl na Mikulčice a Hodonín. „Příště se pokusíme o Šardice. Nechci ale předbíhat,“ prozradil mikulčický starosta Jan Vlašic.

Pavel Vodička z Varnsdorfu protestuje běháním proti plýtvání jídlem.
20 kilometrů denně proti plýtvání jídlem. Protestovat během chce až do BudapeštiNa závěr ještě z rukou biskupa Cikrleho převzal medaili za dlouholetou obětavou práci pro církev místní kostelník Pavel Novák.