S novým jednáním po třech letech nečinnosti mají zúčastněné strany začít už v srpnu. „Nejprve vše projednáme s vlastníkem vinice. Nechal totiž zpracovat archeologický výzkum, který je nezbytnou součástí podkladů pro žádost o zápis na seznam,“ uvedl místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Šobes se nachází na území Národního parku Podyjí a patří vinařské firmě Znovín. „Myšlenka o UNESCO poněkud usnula. Poslední rok nebo dva se nic nedělo, ale budeme moc rádi, kdyby se toho někdo ujal,“ naznačil ředitel firmy Pavel Vajčner.

Komplikace přináší především přísné podmínky UNESCO pro nominaci. Přírodní lokality nejen v České republice, ale i celé Evropě, jsou totiž ve velké míře ovlivněné člověkem. „I to je důvod, proč Česká republika nemá dosud na seznamu UNESCO zapsanou ani jednu přírodní památku,“ vysvětlil ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

Známá vinice Šobes v národním parku Podyjí.
Konec nároku z restituce. Známá vinice Šobes patří státu, rozhodl krajský soud

Názor o nízkém potenciálu pro úspěšné zapsání českých přírodních lokalit na seznam vyjádřila i odborná studie zadaná ministerstvem životního prostředí. Pro větší šanci na úspěch proto chtějí představitelé Znojma zapsat nejen Šobes, ale i přilehlou oblast. „Aktuální trend je takový, že se nezapisuje jedna památka, ale celá lokalita,“ vysvětlil Malačka. Proto existují úvahy o spojení Šobesu se Znojmem či rovnou celým Národním Parkem Podyjí.

Park však podmínky UNESCO pro přijetí nesplňuje. „Je danou realitou, že ani v případě nominace do takzvané smíšené položky, tedy kulturního a přírodního statku, by šance na zařazení do indikativního národního seznamu na úspěch nebyla,“ konstatoval Rothröckl.

Zdůraznil také, že viniční krajiny zapsané v okolních zemích jsou kulturním dědictvím, nikoli přírodním. „Případné prověření možnosti nominace Šobesu je tedy především věcí orgánů resortu kultury, nikoli životního prostředí,“ doplnil.

Archeologové provádí záchranný výzkum ve vinici Šobes.
Šobes zapsaný v UNESCO? Práce pokračují dál

Šobes je unikátní svým umístěním i mimořádným mikroklimatem. Najít tu lze i rozmanité rostliny a vzácné druhy zvířat, jako je ještěrka zelená nebo užovka stromová. Bohatou má Šobes i historii. Oblast byla obydlená už pět tisíc let před naším letopočtem a jako první tam pěstovali víno už římští legionáři.

KRISTÝNA SKLENÁŘOVÁ