„Rád bych poděkoval za úsilí, s jakým jste se zhostili plnění úkolů základní přípravy. Vážím si rozhodnutí každého z vás, stát se profesionálními vojáky. Rozhodnutí je spojené s odvahou a sebezapřením, změnou vašeho života a službou republice. To často také znamená vzdát se pohodlí domova a podrobovat se náročnému vojenskému výcviku, vojenské organizovanosti, kázni, podřizovat se rozkazům a připravovat se na boj,“ řekl nastoupeným vojákům a vojákyním zástupce velitele akademie plukovník Jiří Adamec.

Kurz byl náročnou zkouškou, absolventy ale ještě čeká dlouhá cesta. „Ve Vyškově se sice učili teprve prvním vojenským krokům, ale již tady museli kromě fyzické připravenosti prokázat i celou řadu dalších přidaných vojenských hodnot,“ komentoval zástupce velitele.

Rekonstrukce vodní nádrže Marchanka, letos získá novou hráz.
Venkovní koupání a pláž: rekonstrukce oživí rybník Marchanka u Vyškova

Vyzdvihl význam samotné vojenské přísahy. „Je významným právním aktem, který má oporu v Ústavě České republiky, zákonech a služebních řádech a je také závazkem morálním. Není to pouze slavnostní symbolický a obřadný akt. Přísaha je osobní závazek povinnosti při obraně státu,“ vysvětlil Adamec.

Nováčci se zapojili také do Běhu na podporu válečných veteránů, které podpořili i sbírkou. Po volnu zamíří v červenci k armádním útvarům po celé republice. „Pro mnohé to bude znamenat nejen další výcvik, ale také další kariérové, či odborné vzdělávání, ale i možné nasazení v případě potřeby jak na území republiky, tak i v zahraničních operacích,“ dodal Adamec.

Vojín v bezvědomí

Ten zároveň vyzdvihl důležitost podpory od nejbližších. Slavnostního vyřazení po absolvování kurzu základní přípravy se dočkala také stovka záložníků a dobrovolníků. „Jsem si vědom toho, že to pro vás nebylo rozhodně lehké a mnozí si třeba sáhli skutečně až na dno svých sil. Vážím si toho, že jste se zavázali navíc při výkonu vašich civilních profesí i k povinnostem při obraně státu. Tento závazek jste učinili dobrovolně a tím je jeho hodnota pro naši zemi ještě daleko vyšší. Očekávám, že budete i nadále ctít a zachovávat tradiční vojenské hodnoty, které jste prokázali již ve vaší přípravě – odpovědnost, spravedlnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest,“ vzkázal jim plukovník Hynek Pavlačka.

Zvláštní ocenění si převzal vojín Mata. „Navzdory fyzickému vyčerpání, se kterým by mnozí ukončili své působení v kurzu, pokračoval neustále ve výcviku. Ráno, po dni stráveném budováním okopů, odsunů zraněných a dobývání nepřátelských pozic, upadl vlivem vyčerpání do bezvědomí. Po nabytí vědomí ani na okamžik nezaváhal a dokončil svůj úkol,“ vysvětlila mluvčí akademie Monika Nováková.

Opravy průtahu Slavkova.
Letní opravy na průtahu Slavkova: na řidiče a obyvatele čekají nová omezení

Mezi stovkou nových záložníků uspělo celkem jednadvacet žen. „Jedna z nich dostala po příchodu před kasárna od přítele – mimochodem vojenského profesionála – před zraky svých spolubojovníků žádost o ruku. I tady píše život silné příběhy,“ dodala Nováková.

Absolvování kurzu základní přípravy je hlavní předpoklad ke službě jak pro záložníky, tak i profesionály. „Všichni se učí potřebné vědomosti a dovednosti, ale také překonávají různé úskalí vojenské služby, počínaje odloučením od rodin, přes fyzickou a psychickou zátěž, nedostatek spánku a konče překonáváním sebe sama,“ dodal štábní praporčík Pavel Konvalinka.