„Před víkendem jsme proto na Kočičí skálu nainstalovali zábrany k usměrnění pohybu návštěvníků,“ informoval v pondělí Jan Miklín ze Správy chráněné krajinné oblasti Pálava.

O mizejících rostlinách informují také tabulky, které ochránci přírody připojili k zábranám. „Vysvětlují, proč žádáme o pohyb jen ve vymezeném prostoru," sdělil Miklín.