Vzhledem ke změnám klimatu a dlouhodobému poklesu spodních vod, na kterém je závislá vodovodní síť v regionu, se však stále častěji mluví o jejím využití na odběr pitné vody. Nejen pro Blanensko ale i pro Brno.

To by však znamenalo rozsáhlou rekonstrukci původní úpravny vody pod hrází nádrže. „Jedná se o velký obnovitelný zdroj vody. Podle odhadů Povodí Moravy je schopná dodávat kolem sto dvaceti litrů vody za vteřinu. Do stávajícího objektu lze nyní umístit technologie na dodávku pětasedmdesáti litrů za vteřinu. Tato etapa rekonstrukce by vyšla přibližně na sto deset milionů korun,“ uvedl ředitel boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Petr Fiala.

Dvojnásobnou kapacitu by pak měla úpravna vody po rozšíření za dalších asi sto deset milionů korun. Uvažuje se také o propojení s II. Březovským vodovodem a dodávce vody do Brna. „Loni se na úpravnu vody dokončila investiční studie, nyní je schválená studie proveditelnosti. Případná první etapa rekonstrukce je reálná do pěti let,“ upřesnil Fiala.

Vodárenskou nádrž má v režii Povodí Moravy. Prošla rozsáhlou rekonstrukci za 153 milionů. Po úpravách ustojí hráz až tisícileté povodně.

V nádrži se nikdo nesmí koupat, rybařit a pohybovat se v jejím okolí. Přístupná je jen hráz. „Po úpravách je velmi významná pro budoucnost. Nejen co se týká bezpečnosti v případě povodní. Je to také zásobárna pitné vody,“ řekl při nedávné návštěvě nádrže ministr zemědělství Miroslav Toman.