A Petr Nejedlý ze stejné fakulty doplnil: „Používáme neuronové sítě, které procházejí EEG (metoda sledující mozkové funkce – pozn. red.) záznamy a vyhledávají vzory odpovídající epileptické aktivitě.“ Odborníci chtějí vyvinout přesnou metodu ukazující, které části mozku se chovají abnormálně.

Umělá inteligence má pomoci především pacientům, jimž nepomáhají léky a záchvaty se vrací. Řešením se pak obvykle stává operace. Léčiva se míjí účinkem přibližně u třetiny z až sto tisíc lidí, již epilepsií trpí.

Kromě vymezení místa vzniku záchvatu se lékaři zaměřují také na včasnost jeho odhalení. V případě zjištění chvíle, kdy se problém blíží, si díky tomu pacient může rychleji vzít potřebný lék a sílu přinejmenším zmírnit. „Už dnes existují snahy snímat elektrickou aktivitu mozku kontinuálně elektrodami, které jsou umístěny pod kůží hlavy a propojeny s chytrými hodinkami. Signalizovat blížící se záchvat by tak časem mohly právě chytré hodinky,“ upozornil přednosta Brázdil.