Podle zástupců bezmála dvoutisícové Olešnice došlo v čistírně k otravě aktivního kalu, který je nepostradatelnou složkou při čištění splašků. Kdo ji zavinil, zatím neví. V sobotu už měla být příčina havárie odstraněna. „Posbírali jsme asi sto osmdesát kilo mrtvých pstruhů potočních. Dvouletých a tříletých ryb. Bylo jich odhadem přes patnáct set. V pondělí se odváželi v pytlích do kafilérie. Ale byly to jen kusy, co jsme viděli otočené zhruba na polovině našeho chovného úseku. Dál byl hůř přístupný terén s tůněmi, kde určitě uhynuly další ryby. Kolik, to nevíme. Uvidíme při podzimní slovu, co v říčce Hodonínce zůstalo. Předběžný odhad škody je nad padesát tisíc korun. Je to velmi smutná událost. Pstruha potočního už moc spolků nechová, jsme jedni z posledních. Tyto ryby jsme měli nasadit do řeky Svratky, nesplníme zarybňovací plán, protože náhradu nikde neseženeme,“ řekl v pondělí odpoledne Deníku Rovnost předseda nedvědického rybářského spolku Pavel Dufek.

Hlášení podle něj dostali rybáři v pátek dopoledne, kdy už v olešnické čistírně zasahovali hasiči. Malou říčkou prý tekla bílá voda a níž po proudu v Hodoníně se začínaly obracet ryby. Olešničtí se snažili následky havárie zmírnit postupným odpouštěním rybníků Sekera a Pešák a naředit tak znečištěnou vodu v Hodonínce. „Úsek od Olešnice po Hodonín je část rybářského revíru, ale kvalita vody je tam dlouhodobě špatná. Ve městě se rozšiřovaly průmyslové podniky. Podle informací co mám, tam místní rybáři pstruhy už snad ani nevysazují. Pod Hodonínem už se pstruhům dařilo. Doufám, že se situace bude řešit a dojde k nápravě,“ poznamenal Dufek.

Řada místních Deníku řekla, že se jedná o dlouhodobý problém. Několikakilometrový úsek od Olešnice, přes Křtěnov směrem k Hodonínu na Blanensku označují za stoku. Pod Hodonínem, kde se do Hodonínky vlévá Rozsečský potok, je situace podstatně lepší a až po soutok se Svratkou se tam divoké formě pstruha potočního dařilo. Až do pátku.

STÍŽNOSTI ZE KŘTĚNOVA

Na nesnesitelný zápach a špinavou vodu v Hodonínce si dlouhodobě stěžují například obyvatelé Křtěnova. „Bydlím tu už skoro čtyři roky a potok smrdí strašně. Kolikrát nemůžeme doma větrat. Občas teče úplně černá voda. Na březích je velké množství smradlavých usazenin různých barev. Ve vodě a okolo ní není žádný život. Dlouhodobě na to zástupci naší obce sousední Olešnici upozorňují a nic se neděje. Lidi jsou naštvaní,“ postěžovala si Deníku jedna z křtěnovských obyvatelek, která si přála zůstat v anonymitě. Redakci ji zná.

Radní Olešnice se snaží vzniklou situaci řešit. Tvrdí, že se z části jedná o dědictví předchozího vedení. Problém podle nich zřejmě není v kapacitě čistírny odpadních vod, ale spíš v kontrole splašků, které do ní tečou. Není vyloučené, že některý z průmyslových podniků nebo další subjekty napojené na čistírnu, nedodržují smlouvy s městem. To chtějí úředníci v nejbližší době prověřit a zjednat nápravu.

„Kapacitně by olešnická čistička měla být schopna vyčistit odpadní vodu z dvojnásobného počtu domácností, než kolik Olešnice momentálně má. Je navržena na čištění odpadních vod, které standardně produkují domácnosti. Průmyslový původci odpadních vod by se tomuto měli podle smluv přibližovat tím, že do městské kanalizace vypouštějí odpadní vody ve stanovené kvalitě určené smlouvou a kanalizačním řádem. Do potrubí je však vypouštěna i odpadní voda, kterou současná technologie na čističce nedokáže plně vyčistit. V minulých letech docházelo k rozšiřování velkých olešnických průmyslových znečišťovatelů, ale čistírna kapacitně zůstala pořád stejná, a proto se dnes potýkáme s problémem, který se nevyskytl ze dne na den, ale je zde již několik let, jen teď začal být vidět a cítit,“ uvedli olešničtí radní.

SONDY I KONTROLY KAMEROU

Po nedávné havárii až do odvolání doporučili místním a chatařů omezit odběr vody z Hodonínky. Nyní už by mělo být vše v pořádku. „V čistírně odpadních vod máme dvě čistící nádrže. Jedna procházela údržbou a ve zbývající došlo k otravě aktivního kalu. Přestala fungovat. Zajistili jsme externí firmu, která odčerpala mrtvý zbytkový kal a navezla nový. Přišlo to asi na sto tisíc korun. Nemůžeme ale vyloučit, že k otravě kalu znovu nedojde. Je to velmi nepříjemná situace. O problému víme a snažíme se ho řešit. Nebude to ale ze dne na den,“ sdělil olešnický místostarosta Vlastimil Člupek.

Na vytipovaných místech kanalizace umístí město sondy, které budou měřit průtok, pH a další parametry vody. „Tyto sondy budou v reálném čase přenášet naměřené údaje do řídícího centra, kde budou vyhodnocovány, aby bylo možné okamžitě vyhledat původce znečištění odpadních vod v případě překročení normativních limitů,“ dodal místostarosta.

Součástí zmíněného opatření bude i čištění a kamerové prohlídky úseků kanalizace. „Dále pracujeme s externí firmou na intenzifikaci čistící technologie, která bude schopna vyčistit i nestandardní odpadní vodu, která do potrubí čističky nepatří. Bohužel kroky jako je intenzifikace čištění odpadní vody nejsou možné provést v řádu dnů nebo týdnů, ale vyžádají si měsíce či rok, než je budeme moci aplikovat,“ informovali veřejnost olešničtí radní.