„Výskyt tuberkulózy je mnohem častější u mužů než u žen. Muži tvoří více než sedmdesát procent případů,“ konstatovali zdravotničtí statistici. Nejčastěji jsou mezi pacienty evidováni lidé mezi 45 a 64 roky. Podle podílu v dané věkové skupině jsou nejrizikovější muži starší šedesáti let. Nevyhýbá se ovšem ani malým dětem. Loni byly nahlášeny tři případy dětí do čtyř let věku.

Skryté nebezpečí

Zdánlivě nízký počet nemocných ovšem ani zdaleka neznamená, že nemoc není dnes nebezpečná. „Latentní tuberkulózní infekce v Česku ohrožuje několik desítek tisíc pacientů před nebo po transplantacích a těch, co čekají nebo procházejí biologickou léčbou nemocí, jako jsou například Crohnova choroba, roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, psoriáza, ale i astma a podobné,“ konstatovala nedávno předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti Martina Vašáková.

Roztroušená skleróza je závažné autoimunitní onemocnění, které postihuje nervový systém.
Roztroušená skleróza je nemocí mladých. Ti o tom však nevědí

Rizikoví lidé by proto měli podstoupit příslušné testy – například tuberkulinový kožní test.

Výhody očkování

Jak ale lidé rozpoznají, že mohou mít tuberkulózu? Prvotní příznaky jsou téměř nenápadné – teplota, malátnost, únava či ztráta hmotnosti. K nim se později přidruží bolesti na hrudi, noční pocení, kašel a v pozdějších stádiích nemoci vykašlávání krve. Léčba je zdlouhavá a probíhá za pomoci antibiotik. Na dlouhodobém vymýcení nemoci se podílelo povinné očkování.