Podle Olgy Janovské, primářky zdravotnického zařízení Všeobecný lékař.cz, poskytovatele zdravotnických služeb praktických lékařů, je potřeba zasaženým domovům akutně pomoci. V reakci na krizovou situaci proto zavedla spolu se svými kolegy – lékaři vedle výrazného zintenzivnění odborné péče také dobrovolnickou infolinku, kterou mohou zcela bezplatně využívat všechny domovy seniorů na území Česka.

„Naším cílem je usnadnit kolegům v sociálních službách orientaci v aktuálních opatřeních a doporučených postupech. Zároveň chceme vzdělávat zdravotní sestry v oblasti tzv. skóre včasného varování a pomoci tak správné indikaci pacientů,” uvedla Olga Janovská.

„Skóre včasného varování jsme převzali od našich italských kolegů, u kterých hlavní vlna epidemie proběhla již na jaře. Jedná se o systém sledování průběhu onemocnění, který zdravotní sestru včas upozorní na případné zhoršení pacientova stavu a nutností jeho případné hospitalizace v nemocnici, ” vysvětluje Olga Janovská.

Speciální infolinka vznikla jako dobrovolnický projekt praktických lékařů Všeobecného lékaře.cz jako nástroj boje proti koronavirové epidemii. Využít ji může zcela bezplatně jakýkoliv domov seniorů zasažený onemocněním covid-19. Linka je v provozu každý všední den od 8 do 18 hodin a obsluhuje ji vždy praktický lékař či lékař se specializací na geriatrickou péči. Více ZDE