Vlastníte auto, o které už nemá žádný kupec zájem a víte, že musí skončit „na šrotovišti“? V takovém případě budete muset nechat vozidlo ekologicky zlikvidovat a vyřešit všechny potřebné náležitosti.

K zániku vozidla dochází, pokud řidič  (vlastník  vozidla)  nechce dále vozidlo provozovat a předá je provozovateli zařízení ke sběru autovraků, nebo pokud bylo vozidlo zničeno například při autohavárii. Za zničení se nepovažuje rozebrání vozidla na autodíly.

  • Jak to vypadá na autovrakovišti, uvidíte ve videu:
Zdroj: Youtube

Požádat o zápis zániku vozidla musí jeho vlastník nejpozději do 10 dnů od předání provozovateli zařízení ke sběru autovraků nebo od zničení vozidla. S úřady bude v takovém případě jednat fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. A co je důležité? Zaniklé vozidlo nelze znovu zaregistrovat.

Na registr vozidel úřadu obce s rozšířenou působností budete muset s sebou vzít žádost o zápis zániku vozidla, doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas), originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel), technický průkaz vozidla, doklad o ekologické likvidaci vozidla, vydaný oprávněnou osobou, popř. doklad potvrzující zničení vozidla. Nezapomeňte odevzdat také osvědčení o registraci vozidla a tabulky registrační značky. Předložení dokladu o pojištění vozidla po vás nikdo nebude chtít. Vyřízení zániku vozidla je zdarma a celý úkon se provádí zejména na počkání, ve složitějších případech do 30 dnů.

Ilustrační foto
Nevyužité auto v garáži: ušetříte, když jej vyřadíte ze silničního provozu

Nezapomeňte, že potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků je součástí nutných podkladů k trvalému vyřazení vozidla z registru vozidel. Oprávněnou osobou k jednání je opět obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník nebo provozovatel vozidla.

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Tato povinnost se týká nejen vlastníků vozidel, ale i obcí, na které tato povinnost přechází v případě nemožnosti zjistit vlastníka vozidla.

Ilustrační foto: Velký technický průkaz
Velký technický průkaz v papírové podobě skončí. V budoucnu ho najdete on-line

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků musí zkontrolovat, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla a předat předávající osobě bezplatně písemné potvrzení o převzetí autovraku.

A co k tomu budete potřebovat? Občanský průkaz, u firemních vozidel originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku a technický průkaz vozidla.