Kolik trestných činů a přestupků jste řešili v minulých letech?

Loni jsme evidovali a šetřili celkově zhruba 260 případů spadajících do věcné příslušnosti útvaru, případů domácího násilí byly asi tři čtvrtiny. Z tohoto množství je průměrně sedmdesát trestných činů, 180 přestupků a ve zhruba deseti případech neprokážeme žádné protiprávní jednání a podnět uložíme.

Kolik lidí jste loni v Brně vykázali ze společné domácnosti?

Celkem čtyřicet násilníků.

Zvýšil se v Brně počet výjezdů k případům domácího násilí v minulém roce?

Už koncem roku 2021 jsme v Brně zaznamenali postupný nárůst případů oproti stejnému období roku 2020, procentuálně to však neevidujeme. V průměru za celý rok 2021 bylo případů domácího násilí obdobné množství jako v roce 2022. Ovšem bylo méně trestných činů a více přestupkového jednání, tedy méně závažnějšího chování pachatelů s nižší intenzitou, než loni. Díky tomuto trendu jsme vyhodnotili při výjezdech v roce 2022 i vyšší riziko hrozby dalšího útoku ve společném obydlí ze strany násilníka a více jsme jich vykázali. Tento i nadále trvající trend má za následek to, že za tak krátké období letošního roku jsme vykázali v Brně ze společného obydlí už deset lidí.

Jaké jsou nejčastější spouštěče domácího násilí?

Vyloženě spouštěče nelze identifikovat v každém konkrétním případě, ale můžeme vnímat faktory, které už vzniklé domácí násilí stimulují nebo gradují. Výskyt domácího násilí ve vztahu stimuluje mnoho faktorů a okolností, mezi které patří vše od osobnosti pachatele a oběti, přes ekonomickou a sociální situaci až po užívání alkoholu a omamných a psychotropních látek. V případech domácího násilí evidovaných a šetřených naším oddělením jsme zaznamenali často výskyt alkoholu, omamných a psychotropních látek a tíživé finanční situace.

Česká intervenční centra loni zaznamenala celkem 1 086 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Ilustrační fotografie.
Křik, pěsti i škrcení. Násilníka může z domu vykázat policie, ne vždy to pomůže

Platí, že Brno je jediným městem České republiky, kde existuje pro případy domácího násilí speciální kriminalistické oddělení?

Pokud je mi známo, tak zatím v republice nevznikl žádný další obdobný útvar kriminální policie, který by byl svou specializací takto zaměřen. To znamená ve shodném rozsahu svěřené agendy a režimu pracoviště, kde policisté po pracovní době, tedy po třetí hodině odpolední a o víkendech, svátcích, nonstop slouží služební pohotovosti v bydlišti s nutností výjezdu k případům.

Jak je oddělení početné?

Oddělení má plánovitě dvanáct policistů, z toho je jeden vedoucí.