Ještě před jejich příjezdem stihl anglicky hovořící cizinec utrhnout varovné označení, poškodit venkovní osvětlení a také kovovou skříň hydrantu.

Neměl u sebe žádné doklady a kvůli škodě, kterou způsobil, si jej převzali republikoví policisté.