Obě společnosti spolu s dalšími třemi obžalovanými muži jsou nyní stíhány za obecné ohrožení, přechovávání jedů a neoprávněné nakládání s odpady.

Státní zástupce Robert Hanuš přednesl obžalobu vůči dvěma firmám a třem osobám. „Firma neměla oprávnění k přechovávání chemických látek a směsí, ani k jejich nákupu či prodeji. Přesto od května do června roku 2020 společnosti z Rajhradu předala sudy s obsahem bílého fosforu. Ačkoliv společnost neměla povolení ke skladování a likvidaci odpadů, umístila je do přístřešku a kontejneru areálu v Rajhradě,“ zaznělo v obžalobě.

Podle státního zástupce nebyl areál pro skladování nebezpečného obsahu dostatečně chráněn vůči povětrnostním podmínkám. „Prostor byl také volně přístupný z okolí, ve kterém se nachází zástavba rodinných domů a sousedí s autobusovým a vlakovým nádražím. V blízkosti je také střední zahradnická škola,“ uvedl.

Bílý fosfor je vysoce toxická látka

Státní zástupce zmínil riziko, které by představovalo poškození barelů s nebezpečnými látkami. „Vzniklo akutní riziko, že se při poškození barelů mohl bílý fosfor vznítit a při následném hoření uvolnit nebezpečné látky do ovzduší. Následkem by bylo nejen poškození okolních domů, ale především ohrožení osob v okolí, které by byly vystaveny nebezpečí smrti či vážnému poranění,“ vysvětlil Hanuš.

Bílý fosfor je vysoce toxická látka, která se na vzduchu ihned samovznítí. Způsobuje popáleniny, které nelze nijak uhasit. Tato modifikace fosforu se nejčastěji používá při výrobě chemických zbraní.

Obhájci obžalovaných firem požádali o odročení případu, aby mohli se státním zástupcem vytvořit dohodu o vině a trestu. Soudkyně Dita Řepková s odročením souhlasila. „Souhlasím s odročením a do případné dohody o vině a trestu nebudu zasahovat. Pouze pokud by se jednalo o nepřiměřený trest,“ řekla.

MOŽNÁ VÁS BUDE ZAJÍMAT: Poznáte zrcátkového fantoma? Kradl u autosalonu v Brně

Znáte ho? Muž kradl u autosalonu v Brně, vybíral si hlavně dražší auta. | Video: policie