„Poradil jsem se s kamarádem z univerzity a ten mi řekl, že je to sice nebezpečná látka, ale také obrovsky cenná surovina. Dalo se to do plastových sudů, zalilo se to vodou a po uzavření byl sud hermeticky uzavřen. Uskladnili jsme to v ohraničeném prostoru, v přístřešku. Nesvítilo na to slunce,“ vypověděl podle Novinek.cz před soudem Petr Jaroš, který nechal podle obžaloby fosfor na místo dovézt.

Server připomněl, že spolu s Jarošem stojí před soudem ještě Rudolf Mazánek a Jan Chovanec kvůli sjednání obchodní transakce s látkou pocházející z fabriky Fosfa.

Obžalobu vůči dvěma firmám a třem osobám přednášel už na listopadovém jednání soudu Státní zástupce Robert Hanuš. „Firma neměla oprávnění k přechovávání chemických látek a směsí, ani k jejich nákupu či prodeji. Přesto od května do června roku 2020 společnosti z Rajhradu předala sudy s obsahem bílého fosforu. Ačkoliv společnost neměla povolení ke skladování a likvidaci odpadů, umístila je do přístřešku a kontejneru areálu v Rajhradě,“ prohlásil.

Podle státního zástupce nebyl areál pro skladování nebezpečného obsahu dostatečně chráněn vůči povětrnostním podmínkám. „Prostor byl také volně přístupný z okolí, ve kterém se nachází zástavba rodinných domů a sousedí s autobusovým a vlakovým nádražím. V blízkosti je také střední zahradnická škola,“ doplnil.