Žena s ním nesouhlasí. „S pravdou se tady člověk nedovolá. Doufám, že k výkonu trestu nenastoupím. Podáme dovolání k Nejvyššímu soudu. Tohle je lež, je to postavené na nepodložených důkazech,“ reagovala matka. Pakliže by skončila za mřížemi, nemá se podle ní kdo o její čtyři děti postarat.

Renata D. podle soudu v letech 2021 a 2022 neposílala své tři nezletilé děti do školy, a nezabezpečovala tak jejich povinnou docházku. Žáci ve věku devět, jedenáct a třináct let měly nejvíc neomluvených hodin na Základní škole Merhautova v Brně. U všech to bylo více než padesát. Další vysoký počet se týkal těch omluvených.

Další neomluvené absence měli dva nezletilí i po přechodu na novou Základní školu v Brodku u Prostějova. K situaci v Brně žena tvrdila, že děti byly nemocné.

Omluvenky od lékaře si zajistila zpětně a dodala je o více než měsíc později. Veškerý kontakt mezi ní a lékařem byly pouze telefonický. Podle předsedkyně senátu Moniky Staniczkové lékařská zpráva nemůže dokládat, že by nezletilí byli nemocní. Žena děti ve škole důsledně neomluvila a tím porušila školní řád.

Podle obhájkyně Jany Zesevičové tři děti v prvním pololetí tohoto školního roku řádně navštěvují Základní školu v Brodku u Prostějova a žádné z nich nemá neomluvené hodiny. „Tím se prokazuje, že matka nemá v úmyslu zanedbávat školní výchovu svých dětí a vzala si k srdci to, co jí dříve bylo soudem vytýkáno,” uvedla v přednesu odvolání Zesevičová.

Odvolací soud ale potvrdil uložený trest ve výši osmi měsíců ve věznici s ostrahou. Jiná varianta podle předsedkyně senátu Staniczkové nebyla možná, v rejstříku má žena celkem šest záznamů a vždy jí dostala podmínku.

Tresty z minulosti

Podle soudkyně Staniczkové to není poprvé, co obžalovaná takto jednala. Za tento trestný čin již byla v minulosti pravomocně odsouzená a nacházela se ve zkušební době. „Několik dětí muselo opakovat ročník, protože kromě neomluvených hodin měli nadměrně vysoký počet hodin i omluvených,” pronesla.

LUCIE BURIANOVÁ