Podle předsedy ÚOHS Petra Mlsny je tuto formu spolupráce možné využít jen v případech, kdy se jedná o spolupráci veřejných zadavatelů za účelem dosahování jejich společných cílů směřujících k zajišťování veřejných potřeb. „Současně se spolupráce řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem a každý z těchto veřejných zadavatelů vykonává na trhu méně než dvacet procent svých činností, kterých se spolupráce týká,“ uvedl v tiskové zprávě Mlsna.

V rozhodnutí o rozkladu potvrdil, že v případě smluv mezi zadavatelem a Fakultní nemocnicí u svaté Anny se nejedná o skutečnou spolupráci. Dodal, že v daném případě nelze konstatovat, že by si oba zadavatelé stanovili společné cíle, o jejichž naplnění by společně sdílenou strategií usilovali. Při snížení pokuty však zohlednil, že druhá z nemocnic je veřejným zadavatelem, který své dodávky léků soutěží zákonem předepsaným způsobem. „Soutěž o dodávky léčivých prostředků tedy sice neproběhla u Úrazové nemocnice, ale dodávky byly alespoň soutěženy ze strany FNUSA. Soutěžní prostředí tedy zcela vyloučeno nebylo,“ konstatoval Mlsna.