Podle obžaloby svou družku týral a nutil k prostituci. Soud ale nakonec všechna obvinění zamítl

Ačkoli svého druha Vladimíra Reise nejdříve obvinila ze sexuálního napadání a týrání, při další výsleších, a nakonec i v úterý u soudu, dvaatřicetiletá žena všechno popřela. Své rozhodnutí jej nahlásit vysvětlovala tím, že se svému druhovi chtěla pomstít za nevěru. „V ten den, kdy jsem ho nahlásila, si zase začal volat a dávat srazy se svou milenkou a já už jsem to psychicky neunesla. Chtěla jsem mu ublížit stejně tak, jak on ublížil mě," vysvětlovala žena u úterního soudu své rozhodnutí.

V druhý den procesu si soud vyslechl i názor soudních znalců. Jeden z nich označil poškozenou ženu za vysoce nevěrohodnou osobu, která má výborné schopnosti lhát, klamat a ohýbat pravdu, aby dosáhla kýženého výsledku. „S určením její důvěryhodnosti jsem měl velký problém. Protože v průběhu výslechů velmi změnila své výpovědi, nemohl jsem vycházet z jejich porovnávání a vyhodnocování, jak se to dělá u většiny dalších případů. Ona pak už všechno, co předtím řekla, jenom popírala, a já už jsem neměl další prostředky k tomu, abych zjistil něco dalšího," uvedl soudní znalec Jiří Mezník.

Přestože soud Reise všech obvinění zprostil, podle Jiřího Mezníka nebylo v silách poškozené ženy si všechny věci, ze kterých ho obvinila, vymyslet. „Podle mě není poškozená tak intelektuálně vyspělá, aby si sama vymyslela celou konstrukci toho činu. Celé to obvinění tedy muselo mít nějaké reálné základy. Nejsem ale schopný říct, co z toho byla pravda, a co z toho si vymyslela," komentoval Mezník ženin stav.

K propuštění obžalovaného z vazby přispěla také to, že předsedkyně soudu odmítla zařadit do procesu původní výpověď poškozené, ve které obviňuje Reise ze všech zločinů. „Bez původní výpovědi poškozené nejsem schopna na základě nepřímých důkazů odsoudit obžalovaného. Proto poprvé v životě navrhuji, aby byl obžalovaný skutku zproštěn," prohlásila státní zástupkyně ve své závěrečné řeči.

VIKTORIE POKORNÁ