Dění před Ústavním soudem i v soudní síni čtěte dole pod článkem

Překvapivý průběh mělo jednání Ústavního soudu o slučitelnosti Lisabonské smlouvy a jejích součástí s českým ústavním pořádkem. Zasloužila se o to především skupina senátorů. Ti prostřednictvím svého právního zástupce totiž nejdříve obvinili soudce zpravodaje a předsedu soudu v jedné osobě Pavla Rychetského z předpojatosti a následně si kvůli dalšímu doplňujícímu návrhu usnesení od předsedy vysloužili slova o úmyslné obstrukci.

„Vznesli jsme námitku proti možné podjatosti ústavního soudce Pavla Rychetského. V září se sešel s německým velvyslancem Johannesem Haindlem a podle médií jednali i o Lisabonské smlouvě,“ zdůraznil právník skupiny senátorů Jaroslav Kuba.

Se svým návrhem však neuspěl, po desetiminutové poradě totiž soudci přišli s tím, že je jeho námitka neoprávněná. „O možné předpojatosti v podobných případech už Ústavní soud rozhodoval. Na základě srovnání s minulými rozhodnutími jsme došli k tomu, že se Pavel Rychetský může jednání dále účastnit jako soudce zpravodaj,“ řekl místopředseda soudu Pavel Holländer.

Senátoři obvinili Rychetského z předpojatosti

Obviněním z předpojatosti předsedy soudu však senátoři nevynesli všechny svoje triumfy. Kuba totiž přímo při projednávání podal ještě další doplnění své stížnosti. „Na doplňování ale bylo času dost dříve. Teď už to je na hraně soudní obstrukce,“ neodpustil si kritickou poznámku směrem k senátorům Pavel Rychetský.

Obvinění z obstrukcí ostře odmítl zástupce nespokojených senátorů Jiří Oberfalzer. „Chtěli jsme, aby soud mohl o naší stížnosti začít rozhodovat co nejdříve. Proto jsme svoje doplnění podávali takto postupně,“ bránil se senátor.

Podle Oberfalzera chce skupina senátorů aby si lidé uvědomili, že přistoupením k Lisabonské smlouvě se Česká republika vzdává velké části své suverenity. „Ne úplně celé, ale například budeme muset přistoupit i na rozhodnutí, které prosadí většina států proti naší vůli,“ zdůraznil Oberfalzer.

Podle předsedy poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka už měli všichni poslanci uvědomit si význam Lisabonské smlouvy během vyjednávání o její ratifikaci. „Senátoři měli pochybnosti a napadli smlouvu poprvé. Po rozhodnutí Ústavního soudu z podzimu minulého roku však není důvod projednávat ji znovu. Je to hledání další bariéry v ratifikaci,“ řekl u soudu Vlček.

Situaci před Ústavním soudem a uvnitř sledovali Lucie Hrabcová a Petr Jeřábek

15:11 - Odpůrci Lisabonské smlouvy stále stojí na rohu České ulice. Pod proslulým ciferníkem hodin se shromažďuje skupinka několika studentů. Ti přišli Lisabonskou smlouvu naopak podpořit. "Napadlo mě to před půldruhou hodinou, šla jsem kolem demonstrantů a viděla, že tu není nikdo, kdo by podporoval Evropskou unii a Lisabonskou smlouvu," říká Veronika Boxanová: Společně s dalšími čtyřmi studenty vytahuje modrou vlajku Evropské unie a plakát Václava Havla. "Jdu se k vám přidat," říká mladý muž s brýlemi. Ne všichni jejich snahu oceňují. "Co tu s tou vlajkou vyvádíte?" ptá se rozčileně mladík stojící opodál. Studenti se však nenechají odbýt. "Nemyslím si, že je Kreml lepší než Brusel," poznamená jeden z nich.

14:54 - Soudce Pavel Rychetský odročil jednání na 3. listopadu na devátou hodinu dopoledne a tím ukončil dnešní jednání.

14:56 - Po více než půl hodině se ministr pro evropské záležitosti nyní vyjadřuje k stanovisku Václava Klause. "Na rozdíl od něj jsem přesvědčen, že minulé rozhodnutí o Lisabonské smlouvě nebylo jen dílčí. Přestože zahrnovalo jen některé body, jsem přesvědčen, že Ústavní soud se k němu vyjádřil v souvislostech se zbytkem smlouvy a jeho slučitelnosti s Lisabonskou smlouvou." řekl Füle. "Vláda podrobila Lisabonskou smlouvu a vyjádření důkladné právní analýze a dospěla k tomu, že není v rozporu s ústavním pořádkem," řekl ministr.

14:30 - Štefan Füle postupně komentuje všechny připomínky senátorů. Vetšinou podle něj nemají reálný základ.

14:12 - Hovoří Štefan Füle. ministr pro evropské záležitosti: "Vláda respektuje právo senátorů na stížnost a věří, že napomůže odstranění pochyb a přesvědčí poslední pochybující politiky," řekl. "Pokud Ústavní soud dojde ke stejnému závěru jako minule, není důvod pro to Lisabonskou smlouvu nepodepsat. Ale do budoucna by se měly vypracovat procesní postupy, jak v podobných případech rozhodovat," dodal ministr.

14:09 - Slovo má předseda Poslanecké sněmovny Vlček "Věříme. že Ústavní soud se vypořádá se všemi aspekty Lisabonské smlouvy takovým způsobem, aby už nebyl prostor k dalším pochybnostem.

14:07 - K řeči se dostal Přemysl Sobotka. Vše už uvedl dříve, nebude se dál rozhodovat.

14:06 - Prezidentův právník Pejchal se vrací k době kdy byl Klaus premiérem a zahájil vstupní rozhovory do EU. Zdůrazňuje jeho slova to tom, že se rozhoduje o suverenitě, za níž bojovali naši vojáci v obou světových válkách.

13:59 - Závěrečnou řeč zahájil prezidentův zmocněnec Aleš Pejchal (na fotografii vlevo).

13:53 - "Senátoři berou minulé rozhodnutí Ústavního soudu jako porušení svého práva. Soud prý nepřezkoumal minulou stížnost podle pravidel a tím porušil ústavou daná pravidla na řádné přezkoumání. Soud prý rozhodl jen o dílčích bodech, přitom měl podle nás rozhodovat o celé smlouvě. Jsme připraveni se bránit i u evropského osudu pro lidská práva," říká doktor Kuba a pokračuje:"Doufáme že se kritériem k výkladu stane důraz na Ústavu české republiky a ne odkaz na minulé eurokomformní rozhodnutí z minulého roku. "Děkujeme za poskytnutá vyjádření účastníků, zvláště pana prezidenta" říká Kuba. Navrhujeme aby Ústavní soud rozhodl o rozporu Lisabonské smlouvy s ústavou ČR," dokončil Kuba.

13:46 - "Navrhuji soudu aby zrušil ustanovení zákona o vázaném mandátu, aby nebylo možno dát souhlas mlčky. tedy nevyjadřovat se v obou komorách a tím umožnit schválení. Nemělo by se používat "mlčení je souhlas"," pokračuje senátor Oberfalzer.

13:44 - Skupina senátorů formuluje svůj návrh jinak, než senát vloni.

13:35 - Soud pokračuje závěrečnou řečí senátora Oberfalzera. "Lisabonská smlouva zásadním způsobem mění fungování EU i postavení ČR v budoucí EU. Chtěl bych poznamenat, že žádná z komor parlamentu neměla srovnání smluv maastrichtské a římské. Museli jsme si je udělat jako samizdat. Zjistili jsme, že z obou smluv zůstal jen název." Senátor opakuje většinou námitky ze stížnosti. Lisabonská smlouva omezuje suverenitu státu v zákonodárství, obraně, klade právní překážky možnému pozastavení členství. Dává možnost velkým státům přehlasovat malé. EU má rozhodovat na základě shody svrchovaných států, ne na základě přímé demokracie.

11:43 - Demonstranty v České ulici podpořila i Jana Bobošíková. "Mě zajímá, jakým tempem bude Ústavní soud ústavní stížnost projednávat. V sousedním Německu smlouvu projednávali velmi pečlivě víc než půl roku. Za mimořádně znepokojivé považuji setkání Pavla Rychetského s německým velvyslancem. Je nepřípustné, aby se zástupce jakéhokoliv cizího státu chodil ptát ústavního soudce, jak projednávání dopadne," řekla Bobošíková. Dodala, že pokud se jí podaří získat vstupenku, chce se na jednání Ústavního soudu podívat osobně.

11:27 - Ústavní soud končí dokazování. "Řízení se přerušuje do 13.30 dnešního dne," řekl Rychetský.

11:25 - Rychetský upozorňuje Fulleho, že nemá přednášet závěrečnou řeč. Ten pak odpovídá, že tedy nemá návrh na doplnění.

10:25 - Vlček plně odkazuje na vyjádření vlády. Zdůrazňuje to, že sněmovna si byla vědoma významu Lisabonské smlouvy. "Podle mě bylo jasné, že senát stížnost podá. Považuji opakované podání za zdržování ratifikace, ne hledání opravdových problémů. Stáváme se posledními, kdo může rozhodnout zda a kdy může Lisabonská smlouva vstoupit v platnost," řekl Vlček. "Troufám si tvrdit, že pokud by Ústavní soud vypracoval jiný nález o Lisabonské smlouvě, vzbudilo by to pochybnosti," řekl Vlček. Minulé rozhodnutí je podle něj dostatečné.

11:17 - Oberfalzer vystupuje za senát. Popisuje historii ratifikace v senátu. "Minulé rozhodnutí soudu dovolil většině senátorů přijmout Lisabonskou smlouvu. Soud však může rozhodovat o návrhu skupiny senátorů," myslí si senátor.

11:15 - Pejchal opakoval pět dříve vznesených otázek pana prezidenta. "Máme to vnímat jako dotazník?" ptá se Rychetský právníka. "Odpovídat na otázky prezidenta nebylo svěřeno do pravomoce ÚS." řekl Rychetský. "Můžete to vnímat jako argumentaci. Z daých aspektů je třeba návrh posuzovat," řekl Pejchal.

11:08 - Kuba čte senátorský návrh nálezu Ústavního soudu i s doplňky. Prezidentův zástupce Pejchal také navrhuje doplnění podání prezidenta republiky. "Prezident posuzuje smlouvu nejen z hlediska české ústavy, ale také evropského a světového práva. Z těchto hledisek je třeba na Lisabonskou smlouvu hledět," řekl.

11:06 - Pasáž pod hodinami se uklidňuje. Demonstranti chtějí zůstat až do tří hodin odpoledne, do mikrofonu teď něco řeknou jen zřídkakdy. Nechají za sebe mluvit Krylovu nahrávku. Také lidí, kteří postávají kolem, je méně. Většina chodců odpůrce Lisabonské smlouvy většina spěšně míjí. „Unavení? V žádném případě,“ říká zpoza několikametrového transparentu František Červenka z iniciativy Dost, která akci pořádá. S reakcemi lidí na demonstraci je spokojený. „Lidé, se kterými mluvíme, s námi většinou souhlasí. Potvrzuje se, že proti Lisabonské smlouvě je skutečně přibližně sedmdesát procent lidí. Kryl je dnes stejně aktuální jako před rokem devětaosmdesát. Pokud Ústavní soud smlouvu schválí, vrátíme se znovu do doby normalizace,“ tvrdí Červenka.

11:02 - Další dokumenty podle Rychetského není třeba číst. Všechny jsou na stránkách ÚS. Právník senátorů Kuba doplňuje senátorská písemná podání ještě o další doplněk.

11:00 - Vláda se také vyjádřila. Podle ní přestože soud dříve posoudil jen části Lisabonské smlouvy, zasadil je do kontexty a další posuzování by mělo být spíše výjimečné. Senátoři prý napadají už soudem projednané body a opakují stejné argumenty.

10:55 - Ústavní soud dostal i vyjádření prezidenta republiky. Prezident připomíná společensko-politické souvislosti schvalování a konstatuje, že soud se zatím vyjadřoval jen k jednotlivostem a ne k celku. "Dřívější rozhodnutí není zárukou, že je Lisabon kompatibilní s ústavou," cituje Rychetský Klause. Prezident se domnívá že během minulého řízení nedostal odpovědi na svoje pět otázek., které dříve vznesl. proto je opakuje. 23. října Ústavní soud dostal od prezidenta i doplnění vyjádření. V něm se ztotožňuje s doplněním senátorů. Soud podle něj má posoudit, že připravovaný systém většinového hlasování ministrů v unii neporušuje ústavu. nejde pak podle něj o přenos našich pravomocí na celou organizaci, ale jen na státy, které tvoří většinu.

10:51 - K výzvě ústavního soudu podali vyjádření i ostatní zúčastnění. Podle předsedy poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka už loňské rozhodnutí ústavního soudu rozhodlo o slučitelnosti Lisabonské smlouvy s ústavou. Proto je návrh senátorů bezpředmětný.

10:47 - Předseda soudu čte doplnění vyjádření senátorů. Vymezení změny pravomocí EU vůči státům odporují ústavě. Znovu se opakuje rozpor společné obrany s ústavním pořádkem. Pravomoci Unie podle stěžovatelů může vykonávat, ale nic jí to neukládá za povinnost. Hrozí tak, že některé oblasti fungování institucí budou bez základních pravidel. Přeneseny na unii nemohou být podle senátorů ani rozhodování o trestech obviněných a odsouzených. Tuto pravomoc chce smlouva převést na Unii, odporuje to však ústavě.

10:45 - Rychetský dočetl postupně celou senátorskou stížnost. Lisabonská Smlouva podle nich odporuje ústavě kvůli nedostatečné srozumitelnosti, vázanému mandátu o němž rozhoduje Ústavní soud a tím pádem vylučuje vládu lidu. Společná obrana podle navrhovatelů musí zůstat svrchovanému státu. Také zastupitelská demokracie, tedy institut europarlamentu, podle nich odporuje ústavě. Vést Unii mají svrchované státy.

10:26 - Soudci se vrátili z porady. "Plénum rozhodlo o námitce podjatosti tak, že soudce Rychetský není vyloučen z projednávání. Konstatuji, že k podmínkám posuzování podjatosti soudců se soud už v minulosti vyjadřoval několikrát. Soudce Rychetský podjatý není," uvedl místopředseda Pavel Hollander. Soudce zpravodaj Pavel Rychetský popisuje dosavadní vývoj kauzy. Senátoři napadli soulad Lisabonské smlouvy a jejích součástí s ústavním pořádkem.

10:15 - Soudci se radí. Lidé v sálu živě diskutují o možné podjatosti předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Jeho zářijové setkání s německým velvyslancem Johannesem Haindlem bylo známo už dříve, námitku však právník senátorů vznesl až na plénu. To je podle lidí neobvyklé.

10:11 - Statní zástupci zúčastněných stran námitku nevznesli. Soud se teď bude deset minut radit.

10:09 - Českou ulicí zní z reproduktorů Karel Kryl. "Ať jdou radši dělat!" hrozí holí důchodce, který prochází okolo demonstrantů. Své jméno říci nechce. "Ještě mě Paroubek zavře," křičí muž. Několik lidé ale akce zaujala. "Já s nimi souhlasím, i když je to spíš náhoda, že jsme šli kolem," říká student Vojtěch Kučera. Jeho kamarádka Hana Hanzlíková je demonstrací překvapená. "Díky nim jsme přišli na to, že se tady něco projednává," dodává studentka.

10:08 - Kuba vznáší námitku podjatosti proti soudci zpravodaji Pavlu Rychetskému. Argumentuje článkem o setkání Rychetského s německým velvyslancem. "Navrhovatelé se domnívají, aby Ústavní soud vyvrátil nebo potvrdil podezření z podjatosti," řekl právník senátorů Jaroslav Kuba.

10:03 - Zástupcem senátorů je Jiří Oberfalzer. "Problém je, že senátoři zplnomocnili dva právníky," řekl Rychetský. Je třeba aby senátor sdělil, který z advokátů senátory bude zastupovat. "Po dohodě to bude doktor Jaroslav Kuba," uvedl Oberfalzer. Prezident republiky se osobně nezúčastní. "K zastupování zmocnil advokáta Aleše Pejchala," řekl Rychetský. Za parlament to bude předseda Miloslav Vlček, za vládu Štefan Füle.

10:00 - Soud začíná. Na poslední chvíli vstupují do sálu i odpůrci z řad Strany svobodných občanů a iniciativy DOST. Předseda Rychetský zahajuje soud. Čte všechny právní náležitosti.

09:50 - Sál soudu se pomalu plní. Převládají mladí lidé, velká část z nich jsou studenti práv. Zbývá ještě zhruba dvacítka míst.

09:36 - Demonstrující s mikrofonem vyzývají okolostojící lidi, aby podpořili akci, která se uskuteční ve středu 28.10. na Malostranském náměstí v Praze.

09:30 - U ústí do České ulice se shromažďuje čím dál víc lidí, většina z nich jsou členové strany Svobodných občanů. "Já jsem z Čučic a jsem sympatizant Dělnické strany," říká Martin Máša, který drží další z transparentů. Muž středního věku, který stojí vedle něho, kroutí hlavou. "Já tu nejsem za žádnou stranu, jsem ale jeden ze signatářů akce DOST," řekl muž. I jemu vadí Lisabonská smlouva a podporuje prezidenta Klause, který ji nechce podepsat. "Doposud jsem byl občanem samostatného státu a teď vinou politiků, kteří podlehli falešným ideím, mě vlast takhle prodává," zlobí se Zdeněk Čechovský z Prahy.

09:28 - Mezi skupinkou demonstrantů je několik mladých lidí s kartonovými tabulkami s nápisy 65 lidí souhlasí s Klausem SUPPORT US. Další dívka drží ceduli s nápisem: Respektujte článek 10a Ústavy ČR. Na otázku, co to je článek 10a se nadechne, než ale stačí něco vysvětlit, vstoupí do rozhovoru jeden z hlavních organizátorů akce Svobodných občanů Petr Mach. "Ten článek říká, že lze přenášet pravomoce státu pouze mezinárodní smlouvou. Podle Lisabonské smlouvy ale tato pravomoc může být přesunuta i pouhým rozhodnutím rady", říká Mach a omluvně dodává:" Já se omlouvám, že do toho vstupuju, ale ty cedule jsem rozdal já."

09:21 - Jednání Ústavního soudu se může zúčastnit i veřejnost, připraveno je pro ni třiašedesát míst. Další lidé mohou sledovat přenos jednání v předsálí jednací síně. Už před devátou hodinou se proto zájemci o účast na jednání schází před budovou soudu a postupně vyřizují náležitosti nutné pro vstup. Před budovou stojí i první aktivisté občanské iniciativy DOST. "Chceme vyjádřit svůj tichý nesouhlas s přijetím Lisabonské smlouvy jako celku. Pokud mi to bude umožněno, zúčastním se jako divák i jednání. Chci znát názory všech ústavních soudců na tento dokument a také slyšet jejich verdikt a jeho zdůvodnění," řekl jeden z aktivistů a předseda jihomoravské organizace euroskeptické Strany svobodných občanů Pavel Krajsa.

09:00
- Před budovou se sešlo několik demonstrantů ze Strany svobodných občanů, kteří rozvinuli transparenty před vchodem do Ústavního soudu, po chvíli je však strážníci vykázali o sto metrů dál.