Vyplývá to z usnesení v databázi Ústavního soudu. Policie ani státní zastupitelství podezření nekomentovaly. Společnost Chronicare Mund, která v Brně provozuje dvě zařízení následné intenzivní péče, podle jednatele Petra Foukala jakékoliv protiprávní jednání v souvislosti s péčí o pacienty zcela popírá. Foukal uvedl, že firma poskytuje policistům plnou součinnost. Jde podle něj o křivé nařčení a účelový útok.

„Nezávisle na prověřování jsme ve věci provedli důkladné vnitřní šetření. Jeho závěry, vyvracející a zpochybňující podezření, jsme předali policii," uvedl Foukal.

Policejní mluvčí Bohumil Malášek odkázal na krajské státní zastupitelství. Dozorující státní zástupce Jiří Zemek řekl, že neveřejné trestní řízení nekomentuje. Nejsou tak k dispozici oficiální informace, co přesně policisté prověřují, odkud vzešel impuls, ani v jaké fázi se řízení nachází.

Z usnesení, které ve své databázi nedávno zpřístupnil Ústavní soud, však vyplývají základní obrysy. Usnesení je reakcí na stížnost společnosti Chronicare Mund. Policisté tam provedli prohlídku a odnesli si zdravotní dokumentaci. Poté požádali Městský soud v Brně, aby společnost zprostil mlčenlivosti vůči pacientům, a umožnil tak policii, aby se s dokumentací seznámila a mohla s ní pracovat.

Jde o více než pět lidí

Městský soud návrhu vyhověl. Obsah spisového materiálu, podaná vysvětlení svědků i navazující šetření prý svědčí o důvodnosti podezření. Následnou stížnost Ústavní soud odmítl, nezjistil žádné porušení práv Chronicare Mund.

„Podle Ústavního soudu došlo k prolomení mlčenlivosti správným procesním postupem. Proto odmítl stížnost stěžovatelky jako zjevně neopodstatněnou,“ řekla mluvčí soudu Kamila Abbasi a zdůraznila, že se zabýval pouze touto dílčí rovinou případu.

Osobní auto a dodávka se srazily v úterý dopoledne v Lipůvce na Blanensku.
Zdržení na cestě z Brna na Svitavy. K dopravní nehodě v Lipůvce letěl vrtulník

Ústavní soud si ale při svém rozhodování vyžádal soudní spis a měl k dispozici k nahlédnutí i policejní spis. Ve stručném usnesení pak shrnul, že policisté zahájili úkony proti neznámému pachateli pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, "neboť šetřením vyšlo najevo, že u stěžovatelky měl být přibližně od dubna 2021 úmyslně usmrcen neupřesněný počet chronických pacientů".

Podle dostupných informací prověřované období končí listopadem loňského roku. Jde o více než pět lidí. Následně se policisté zabývali ještě podezřením z podvodu v souvislosti s proplácením péče o chronické pacienty, a to nejméně od roku 2018.

Podobná obvinění odmítají

Foukal uvedl, že je obecně problematické se vyjadřovat k situaci, kdy policie prověřuje oznámení třetích osob, s nimiž se zařízení nemá možnost přímo seznámit. Žádné obvinění tohoto typu se ale podle něj nezakládá na pravdě.

„Pokud jakákoliv osoba takové oznámení učinila, považujeme jej za křivé nařčení a účelový útok na naši společnost, která se jinak těší v oboru dobré pověsti a vykazuje nadprůměrné léčebné výsledky. Proto ještě jednou zdůrazňujeme, že jsme se nedopustili žádného protiprávního jednání na pacientu či pacientech, ani v souvislosti s péčí o ně,“ dodal Foukal.

Městští strážníci si všimli hořícího auta.
Z kapoty auta v Medlánkách šlehaly plameny. Požár vznikl kvůli zkratu

Zdravotnické zařízení Chronicare Mund poskytuje následnou intenzivní péči pacientům, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, ale přesto potřebují podporu základní životních funkcí, nejčastěji dýchání. Má dva jednatele, kromě Foukala je jím ještě Petr Berger. V Brně má pracoviště ve Štýřicích a Řečkovicích. Je součástí akciové společnosti Chronicare Group, která působí také v Nymburku a Ostravě.