Oživení nyní plánuje podat podnět ke státnímu zastupitelství, aby závěr policie přezkoumalo. Šťástka rozhodnutí policie vítá.