Žádost o veřejnou omluvu zamítl už dříve okresní soud v Hodoníně. Členové odvolacího senátu tento verdikt potvrdili. Rozsudek je tedy pravomocný. „Podle našeho názoru měly výroky žalovaného skutkový základ a nebyly nějak přemrštěné. Kopaná patří mezi veřejné záležitosti a v této oblasti platí silná svoboda projevu,“ odůvodnil rozhodnutí soudce Michal Ryška.


Jedním z důvodů k odvolání byla podle žaloby i nevěrohodnost některých svědků. „Svědci, kteří vypovídali u soudu v Hodoníně, byli v té době také zažalování. Soud se touto skutečností zabýval až na konci řízení,“ namítla za žalobu právní zástupkyně Jana Gavlasová.


Podle odvolacího senátu však okresní soud postupoval správně. „Není možné, aby se žalobci snažili znevěrohodnit svědky tím, že je zažalují a poté budou namítat jejich nevěrohodnost,“ okomentoval Ryška.


Kordula ani jeho obhájce se k rozhodnutí soudu nechtěli vyjádřit. „Chci jenom poděkovat všem lidem, kteří našli odvahu a u soudu řekli pravdu,“ sdělil bezprostředně po zamítnutí odvolání Kordula. 

PETR UHLÍŘ