Ředitel strážníků překročil podle soudu své pravomoci, když manipuloval s údaji v informačním systému městské policie. Chtěl si zařídit důkazy na svou obhajobu v kauze, kde je stíhaný kvůli zahlazování pokut.

O jeho vině rozhodl v neveřejném zasedání Městský soud v Brně takzvaným trestním příkazem už na začátku července. Přikrylův trest ale nebylo možné zveřejnit před tím, než si rozhodnutí soudu převezme. „Trestní příkaz není pravomocný. Panu obviněnému teď běží lhůta k podání odporu. Pokud to udělá, trestní příkaz se ruší a soud věc projedná ve veřejném hlavním líčení," vysvětlila Stočková. Na podání odporu má Přikryl osm dní.

Ředitel strážníků čelí stíhání kvůli za to, že měl zahlazovat pokuty, a zneužít tím pravomoc úřední osoby. A právě kvůli tomuto stíhání hledal v systému důkazy na svou obhajobu.