SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY V PRAVÉM SLOUPCI

Nejvyšší správní soud nevyhověl vládě a nezakázal extrémně pravicovou Dělnickou stranu (DS).

Vláda koncem loňského listopadu požádala o zrušení strany na žádost ministra vnitra Ivana Langera (ODS). Ten se původně rozhodl bojovat o zrušení DS nikoliv kvůli násilnostem, které provází její demonstrace, ale kvůli projevu ze 17. listopadu, kdy šéf strany Tomáš Vandas vyhlásil „nulovou toleranci k polistopadovému politickému režimu“ a „volání po jeho odstranění“.

K tomu později vláda přidala například i údajnou spolupráci s Národním odporem nebo násilnou demonstraci v Litvínově. Předseda senátu Nejvyššího správního soudu Vojtěch Šimíček nicméně prohlásil, že vláda nijak nedoložila, že toto spojení existuje. „Vláda k tomu nenabídla žádné důkazy, pouze tvrdila, že se jedná o skutečnosti obecně známé,“ vysvětlil Šimíček. Vláda podle něj neunesla důkazní břemeno. Pokud by spolupráci s Národním odporem prokázala, byl by to důvod DS rozpustit. Vždy se navíc musí jednat o zásah, který je v demokratické společnosti nezbytný.

Pravomocný rozsudek, proti kterému se nelze odvolat, však podle Šimíčka neznamená, že vláda nemůže podat návrh nový. „V tuto chvíli je otázka, zda budeme podávat návrh na zrušení Dělnické strany znova, zcela předčasná. My musíme všechno prostudovat, promyslet, teď ještě nevíme, co bude dál,“ řekla pro Deník k dalšímu postupu Jana Malíková, mluvčí ministra Ivana Langera (ODS).

Přečtěte si komentář Brněnského deníku Rovnost: Vítězství, či prohra demokracie?

Vandas: Langer je spojený s podsvětím

Když předseda Nejvyššího správního soudu vyřkl „osvobozující“ rozsudek, členové strany již měli pohotově připravené transparenty s logem Dělnické strany a v soudní síni je rozvinuli. „Ať žije Vandas,“ zaznělo soudní síní. Šimíček je však napomenul. „Schovejte transparenty nebo z toho soud vyvodí důsledky,“ hrozil předseda senátu a hned se pustil do zdůvodňování soudního verdiktu.

Po skončení soudu čekaly předsedu strany gratulace a ovace ze strany příznivců strany. Novinářům a posléze i všem shromážděným před budovou Nejvyššího správního soudu neskrýval svoji radost nad verdiktem soudu. „Strana v žádném případě neporušuje ani neporušovala zákon. Argumenty pro zrušení neexistují a jsem rád, že si Nejvyšší správní soud zachoval objektivitu. Snaha označit nás za neonacisty byla účelová, vláda nás chtěla poškodit před volbami,“ hlásal Vandas.

Podle něj by vláda měla z výsledků soudu vyvodit odpovědnost. „Ministr vnitra Ivan Langer je nedůvěryhodný a je spojený s podsvětím. Stále více lidí vstupuje do strany a vláda se má na co těšit, protože plánujeme dostat se v příštích volbách do parlamentu. Ve vládě jsou diletanti a pracují tam amatéři, ale to je jejich problém, ne náš. Půjdeme tvrdě za svým cílem, abychom tuto vládní sebranku odstranili z vedení naší země. Dělnická strana porazila vládu u soudu a příště to bude i ve volbách, hřímal Vandas.

Vandas už dříve přiznal, že pokud soud jeho stranu zruší, tak stranu přejmenuje. „Tímto způsobem z politiky nedostane. Jsme připraveni na všechny varianty,“ uvedl před časem s tím, že snahu vlády a ministerstva vnitra považuje za absurdní. „Dělnická strana nikdy neporušila zákony České republiky a podle mého názoru jde jen o snahu zrušit opoziční politickou stranu, která získává stále větší popularitu mezi občany,“ doplnil Vandas.

Z odůvodnění soudce Šimíčka:
„Vláda v nyní posuzované věci neprokázala svá tvrzení o spolupráci DS s hnutím Národní odpor a ostatně ani skutečnost, že se jedná o extremistické neonacistické hnutí. Neprokázala aktivit radikalizaci aktivit DS směřující k uchopení moci nedemokratickou cestou ani porušení shromažďovacího zákona v souvislosti se shromážděním v Hradci Králové dne 16. srpna 2008.

V případě shromáždění v Litvínově dne 18. října 2008 vláda prokázala podporu DS této akci, nikoliv však její porušení shromažďovacího zákona touto stranou. V řízení tedy nebylo prokázáno, že by činnost DS byla v rozsahu skutečností tvrzených a prokázaných vládou naplněním citovaných důvodů pro její rozpuštění. Proto NSS návrh vlády na rozpuštění DS jako nedůvodný zamítl.“

„Důvod k rozpuštění politické strany, tedy plyne ze současného splnění několika podmínek. Zaprvé, zjištěné chování politické strany je protiprávní. Zadruhé, je této straně přičitatelné, zatřetí, představuje dostatečně bezprostřední hrozbu pro demokracii a právní stát a konečně za čtvrté, zamýšlený zásah je přiměřený sledovanému cíly, tj. není narušena proporcionalita mezi omezením práva sdružovat se v politických stranách.“

Reakce předsedy ČSSD Jiřího Paroubka:

„Ačkoliv musím respektovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), musím nad jeho rozhodnutím, kdy zamítl návrh na zrušení Dělnické strany, vyjádřit lítost a nesouhlas.

Populismus Dělnické strany a její neúcta k základním demokratickým hodnotám i tradicím české státnosti je zřejmá. Dělnická strana navíc využívá podobné spory a střety se státní mocí k vlastnímu zviditelnění, ke kterému jí, bohužel, mocně pomáhají česká média, ale i zásadní chyby Topolánkovy vlády.

Musím konstatovat, že z rozhodnutí NSS vyplývá podezřelá neschopnost Topolánkovy vlády, která podle všeho naprosto podcenila situaci a neunesla důkazní břemeno. Zásadní vina je na straně ministerstva vnitra, které nedodalo ani základní důkazy. Rozhodnutí NSS je tak spíše než o Dělnické straně rozsudkem o neschopnosti ministerstva vnitra respektive samotného ministra Ivana Langera.

Vyzývám proto Mirka Topolánka, aby z tohoto dalšího naprostého selhání vyvodil důsledky a okamžitě navrhl prezidentu republiky odvolání ministra vnitra Langera. Ten, ačkoliv absolvent dvou vysokých škol, není schopen ani zajistit v tak závažné věci věcně správný návrh žaloby. Osobně doufám, že rozhodnutím NSS celá věc nekončí a Topolánkova vláda využije všech zákonných prostředků k rozpuštění Dělnické strany.

ČSSD se bude také zabývat příčinami problémů, na kterých tito novodobí „sládkovci“ získávají pozornost médií. I z tohoto důvodu jsem zklamán, že ministrem pro lidská práva byl jmenován Michael Kocáb, jehož dosavadní výkony ve funkci jsou naprostým fiaskem.

Langer: Na naší prioritě bojovat proti extremismu se nic nemění

„Dnešní případ byl vůbec první, kdy Nejvyšší správní soud na návrh vlády rozhodoval o rozpuštění politické strany pro zásadní porušování právních norem demokratického státu. Doposud soud řešil pouze návrhy vlády na ukončení činnosti politických stran nebo hnutí pouze z formálních důvodů, například pro neplnění pravidel hospodaření. Nejvyšší správní soud tak dnes vůbec poprvé popsal obecná kritéria, podle kterých rozhoduje v případě, že posuzuje návrh na zrušení strany pro rozpor s právním řádem České republiky. Nikdy před tím kritéria takto přesně popsána nebyla a ani být nemohla.

Pro nás je důležité, že nyní jsou jasně definována a pro budoucnost víme, v jakých mantinelech se můžeme a budeme pohybovat. I přes dnešní rozhodnutí soudu, které respektuji, budeme i nadále všechny, u kterých hrozí riziko porušování zákonů ČR, velmi pečlivě monitorovat.

Nic se nemění na mé prioritě boje proti extremismu a rasové či jiné nesnášenlivosti. Jsem bytostným zastáncem svobodné soutěže idejí politických stran. Trvám ale na tom, že se svobodná soutěž politických stran a hnutí nemůže stát zástěrkou pro činnost neslučitelnou s fungováním demokratického právního státu a lidskými právy. Tomu se musíme umět postavit a musíme tomu dokázat čelit. Dnešní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu by si tedy nikdo, kdo chce porušovat základní principy demokratického fungování naší země, neměl vykládat tak, že hodláme rezignovat na prosazování této své priority."

Jiří Korbel, Hana Farusová