Podle státní zástupkyně Ludmily Doležalové obžalovaný loni v červenci škrtil svého bratra popruhem podloženým ubrusem a nad hlavou mu držel kladivo. Matka a dvě sestry měly celé situaci několik minut přihlížet v kleče, jak uvedla ve své výpovědi sestra obžalovaného Veronika.

U soudu ale vypovídat odmítla. „Obžalovaný své sestře Veronice vyhrožoval. Je možné, že na ni tlačila i matka, která se svého syna zastávala. Odmítla svědčit pravděpodobně proto, aby proti sobě nepopudila zbytek rodiny," uvedla ve své závěrečné řeči zástupkyně.

Původně obžalovaného Doležalová vinila i z mozkové mrtvice, která následující den od incidentu bratra Pavla postihla a způsobila mu částečné ochrnutí a dočasnou vadu řeči. Kvůli znaleckému posudku ale od tohoto ustoupila, mezi událostmi podle znalce není prokazatelná souvislost.

Obhajoba několikrát zdůraznila mentální retardaci, kterou trpí sestra Veronika i ostatní sourozenci kromě obžalovaného. „Podle znaleckého posudku má Veronika sníženou schopnost vybavit si přesnou podobu událostí, naopak má tendenci prožité události dramatizovat. Osoby s mentální retardací jsou snadno ovlivnitelné a mohou být také dobří manipulátoři," řekl obhájce Jaroslav Brož.

Nesouhlasil také s tím, jak situaci popsala obžaloba. „Kdyby svého bratra můj klient škrtil několik minut, byl by poškozený mrtvý," prohlásil. Obžalovaný ve své závěrečné řeči upozornil na spory v rodině. „Veronika se mě chtěla zbavit, aby mohla pokračovat ve svém vysněném životě, tedy půjčovat si, kde může. Už dřív okrádala rodinu a před časem podobným způsobem očerňovala i naši matku," sdělil.

K případu promluvili ve středu také tři lidé z obce, ve které rodina obžalovaného bydlí. Shodli se na tom, že v rodině často docházelo k hádkám a bratr Pavel si prý stěžoval, že mu obžalovaný ubližuje. „Pavel se mi svěřil, že byl přes noc uvázaný v chlévě. Jednou ho prý Mirek zbil řetězem. Říkával, že se bojí, že ho chce bratr zabít," uvedla svědkyně, která bydlela nedaleko rodiny obžalovaného a rodinu podle svých slov dobře znala. Obžalovaný reagoval tvrzením, že je svědkyně alkoholička a bratr Pavel ji zásoboval alkoholem, který doma kradl.

Soud rozhodl o zproštění viny hlavně kvůli nehodnověrnosti stěžejních svědků, kteří jsou více či méně mentálně retardovaní. „Z dokazování vyplývá, že nějaké nestandardní, možná až násilné jednání ze strany obžalovaného pravděpodobně bylo. Okolnosti a průběh incidentu ale soud nedokázal rozkrýt, pro pochybnosti tedy rozhodl ve prospěch obžalovaného," přednesla soudkyně Dagmar Bordovská.

Rozsudek je zatím nepravomocný. „Odvolání samozřejmě zvážím a pečlivě prozkoumám důkazní materiály. Respektuji ale se stanovisko soudu, podle kterého není svědectví mentálně retardovaných sourozenců hodnověrné. Pokud tedy nenarazím na zásadní rozpory, odvolání nepřipadá v úvahu," okomentovala rozsudek státní zástupkyně.

ELIŠKA SRNCOVÁ