Ze všech obvinění přiznala jen jednu chybu. „Soudím nepřetržitě od ledna 1990. Všem, které jsem soudila, se můžu podívat do očí, vždycky jsem jednala ve prospěch účastníků,“ ohradila se.

Kárnou žalobu na ni podala předsedkyně Okresního soudu v Blansku Michaela Zummerová „Obviněná protahovala řízení, opakovaně nerozhodovala správně. Například bezdůvodně odročila jednání dvacetiletého sporu na neurčito,“ přečetla z obžaloby Zummerová.

Celkem v šesti případech měnila Sedláková rozsudky soudních jednání poté, co už rozhodnutí vynesla. Například je zpětně zrušila nebo zamítla. Mnohé případy protahovala. „Pochybila jsem jednou. Ostatní neuznávám. Bohužel to nemůžu vysvětlit,“ argumentovala soudkyně tím, že jí zamkli kancelář když ji z postu odvolal ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

O kauze
Únor 2018: ministr dočasně zprostil funkce soudkyni Sedlákovou.
Důvody: průtahy soudních řízení, chyby v rozhodovací činnosti.
7. 3. 2018: kárné řízení u Nejvyššího správního soudu v Brně
Odročeno na 11. 4. 2018

Po celou dobu jednání se kárně obviněná snažila kárný soud odložit. „Mám zdravotní potíže a neschopenku,“ řekla. Soudce Karel Šimka ji ubezpečil, že jednání bude pokračovat jen pár hodin.

Sedláková se snažila vysvětlit proč měnila nebo zamítala rozsudky. „Vždyť on nemohl být žalovaný, on byl mrtvý. Přece nemůžu vést jednání vůči člověku, který nežije. Co jsem tedy měla dělat,“ ptala se žena kárného soudu.

Tvrdila, že byla pod tlakem, prý ji kolegyně šikanovaly, nebo její zapisovatelka měla dovolenou. „Nemůžu se vyjádřit,“ opakovala.

Obviněná poukazovala na to, že když se nedostane ke spisům, nemůže se hájit. Soudce kárný soud odročil na jedenáctého dubna.