„Pro zájemce o tuto profesi jsme proto připravili výhodnější podmínky pro zisk příspěvku, než tomu bylo doposud. Věřím, že se díky tomu zvýší naše šance obstát na trhu práce mezi dalšími bezpečnostními složkami,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál, který ze zákona zastává také funkci velitele městské policie.

Nově nastupující strážníci si budou moci vybrat ze dvou typů čerpání příspěvku. „Jedna z variant je, že prvních patnáct tisíc dostanou už během tříměsíční přípravy na povolání, kdy jim k výplatě přidáme každý měsíc pět tisíc korun. Dalších dvacet tisíc dostanou po složení zkoušky a zbylých pětadvacet tisíc po podpisu smlouvy na dobu neurčitou,“ vysvětlil novinku ředitel brněnské městské policie Luboš Oprchal. Doposud měli nováčci nárok na příspěvek až po složení zkoušky.

Druhá varianta smlouvy vychází vstříc těm, kteří si chtějí takzvaný rekvalifikační kurz vyzkoušet bez dlouhodobějších závazků. „K využití příspěvku se mohou rozhodnout až před koncem tříměsíčního školení, ale vždy dříve, než absolvují zkoušku odborné způsobilosti. Prvních třicet tisíc korun jim připadne po získání licence strážníka a druhá polovina sumy po uzavření pracovního poměru na neurčito,“ upřesnil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Výměnou za obě varianty požadují strážníci čtyřletou věrnost městské policii. „V případě dřívějšího odchodu musí pracovník vrátit poměrnou část náborového příspěvku,“ sdělil ředitel Oprchal.

Kromě příspěvku strážníci nabízí i pětitýdenní dovolenou, příspěvky na stravu nebo cestování městskou hromadnou dopravou po Brně zdarma.