Podle obžaloby Reich na demonstraci verbálně napadl cyklistu a kopal mu do kola. To spatřil policista v civilu, který chtěl situaci řešit a obžalovaný ho udeřil. Státní zástupkyně však v závěrečné řeči navrhla změnu právní kvalifikace. „Navrhuji podle předložených důkazů zvážit skutek jako přečin výtržnictví, nebo jako přestupek. Doporučuji mírný, spíše symbolický peněžitý trest, “ řekla žena.

Obhájce Robert Cholenský zpochybňoval věrohodnost výpovědi poškozeného. Poukázal také na jeho agresivní chování vůči dalším účastníkům demonstrace. „Policista byl v civilu a nikdo, včetně zasahujících jednotek nevěděl, že policista je. Poškozený překročil své pravomoci, když napadl další lidi. Proto nepatří pod ochranu, která mu jako veřejné osobě náleží. Po konfrontaci s videem nebyl navíc schopný situaci vysvětlit. Svědectví tak bylo nevěrohodné. Navrhuji klienta zprostit obžaloby,“ uvedl.

Návrhu obhajoby Tatíček vyhověl. „Podle předvedených důkazů nebylo prokázáno, že se daný skutek stal. V kontextu demonstrace nejde uvažovat o trestní odpovědnosti. Účastníci musí počítat, že padnou hrubší výrazy. Poškozený policista vyprovokoval konflikt a jeho agresi čelili čtyři pořadatelé. Do poslední chvíle, kdy ležel na zemi a prokázal se páskou, nikdo nevěděl, že je policista,“ vysvětlil soudce.

Rozhodnutí ještě není pravomocné, protože si obě strany ponechaly lhůtu na odvolání.

ONDŘEJ KALOUD