Ten je i jednatelem jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické. S ní se snaží, aby se dožívající topolové stromořadí obnovovaly postupně. Bývají totiž domovem zákonem chráněných druhů, jako je silně ohrožený brouk lesák rumělkový či taktéž ohrožený strakapoud jižní. To byl i případ Vracova. „Hlavní je to, aby se alej nevykácela naráz, aby jednorázově nezaniklo celé stanoviště a zmíněné druhy nebudou mít kde žít,“ upozornil ornitolog.

Postupnou obnovu stromořadí mezi kulturním domem a železniční tratí navíc doporučoval i krajský odbor životního prostředí, který se plánovaným kácením zabýval loni.

Považoval za vhodné ponechat na místě v podobě tří až čtyřmetrových torz přibližně třetinu až polovinu všech stromů, přednostně těch s větším obvodem kmene s více možnostmi pro hmyz, který se váže k odumírajícímu dřevu. „Žádoucí je, aby kácení dřevin, které budou na místě ponechány, bylo rozloženo alespoň do dvou po sobě následujících období vegetačního klidu,“ uvedl v loňském rozhodnutí ke kácení třiadvaceti topolů černých u Mlýnské ulice tehdejší vedoucí krajského odboru životního prostředí František Havíř.

Jenže situace se vyvinula jinak. Po pádu jednoho ze stromů se zjistilo, že většina je nařezaná. „Topoly byly vytěženy. Záležitost je v šetření republikové policie,“ sdělil vracovský starosta Jaromír Repík s tím, že o případu policii informovali pracovníci města.

Policisté prošetřují naříznutí sedmnácti topolů na soukromých pozemcích jako poškození cizí věci pro přestupkové řízení. „Škoda nedosáhla výše pro trestní řízení, dřevo nebylo odcizeno,“ doplnil ve středu policejní mluvčí David Chaloupka s tím, že naříznutí navíc nepředstavovalo bezprostřední ohrožení pro okolí.