Krom toho, že technici postupně vymění většinu zařízení a udělají vše pro to, aby provoz výrazně šetřil chladicí vodou z řeky Jihlavy, načrtli strategii, podle které by v ideálním případě chtěli od roku 2035 celkem deset let souběžně provozovat čtyři „staré“ bloky a blok nový.

Oficiální ukončení činnosti Elektrárny Prunéřov I
OBRAZEM: Elektrárna Prunéřov I oficiálně končí. Přišli ministři i aktivisté

„Vody z řeky Jihlavy pro chlazení instalovaného výkonu 3250 megawattů všech pěti bloků dohromady bude dost,“ zdůraznil Petr Závodský, generální ředitel firmy Elektrárna Dukovany II, která odborně zastřeší přípravu i stavbu nového bloku. Podle Závodského odborníci zkoumali, jak je Jihlava vydatná. V modelech vzali v úvahu, co se stane, pokud nastoupí velmi suchá období a navíc se zvýší průměrná teplota vzduchu o dva stupně Celsia. I tak jim čísla vyšla.

Spotřebují o čtyřicet procent méně surové vody

Energetici se teď krom přípravy na stavbu nového bloku zaměří na „starou“ část elektrárny. Aby, jak už bylo řečeno, ji mohli provozovat zamýšlených šedesát let. - původní bloky najížděly do provozu v letech 1985 až 1987. Dukovanští musí splnit veškeré požadavky, potřebují totiž dostat licence od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

„Průběžně vyhodnocujeme řadu vstupů, od stavu zařízení a platných bezpečnostních požadavků až po předpověď spotřeby a cen elektřiny,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek. Podle jeho slov proto nyní vychází optimální varianta provoz současných Dukovan do let 2045 až 2047.

Elektrárna má od června nového ředitele, kterým se stal Roman Havlín. „Už kolem roku 2028 počítáme s navýšením ročních investic ze stávajících 1,5 až dvou miliard na 2,5 miliardy korun,“ řekl. Pokud jde o zmíněnou úsporu vody, čerpané z Dalešické přehrady, energetici se podle Havlína chtějí dostat na šedesát procent oproti tomu, jaký byl původní stav.

Vylepší inzeráty

Z toho všeho plyne, že na Dukovanech brzy začne být postupně rušněji než dosud. Zmíněná firma Elektrárna Dukovany II má nyní sedm desítek zaměstnanců. Postupně jich má být před zahájením stavby nového bloku až šest set. Půjde o celé spektrum profesí převážně vysokoškolsky vzdělaných lidí ve strojních oborech, v oblasti elektro i stavební, budou mezi nimi ekonomové, právníci i odborníci přes dopravu či chemii. Podle ředitele jaderné divize Zronka je nutné, aby hotovou elektrárnu přebírali lidé, kteří ji dobře znají a jsou schopní ji provozovat.

Jaderná elektrárna Dukovany.
Stavba za 162 miliard. Česko poskytne ČEZ půjčku na pátý blok v Dukovanech

Ředitel Elektrárny Dukovany II Závodský uvedl, že se chystají nábory zaměstnanců, hodně pomáhají různé kurzy jako jaderná maturita a podobně, kde se studenti technických oborů mají možnost seznamovat s tím, co obnáší práce v dukovanském provozu.

„Každopádně necháme vytvořit inzeráty, kde budou požadavky na jednotlivé pozice napsané srozumitelněji, než dosud. Často totiž člověk skoro nepozná, co se po něm opravdu bude chtít,“ poznamenal.

Časová osa Jaderná elektrárna Dukovany (EDU)
• 1985 – 1987 postupně začaly pracovat čtyři bloky EDU

• únor 2020 konzultace s pěti uchazeči o zakázku na dostavbu EDU

• březen 2020 žádost EDU II u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o umístění jaderného zařízení

• konec 2020 začátek výběrového řízení na dodavatele

• konec 2022 vybraný dodavatel

• polovina 2024 výsledné znění smlouvy o dílo

• 2024 až 2029 vznik projektu pro konkrétní lokalitu Dukovany, licenční řízení v několika krocích

• 2029 předpokládaný začátek stavby

• 2035 – 2045 (respektive 2037 – 2047) předpokládaný souběh fungování čtyř stávajících a jednoho nového bloku (v ideálním případě, pokud se nezdrží příprava a stavba nového bloku)

Zdroj: ČEZ