Ivermektin jste ordinovali 30 pacientům, kteří byli u vás na klinice hospitalizování. S jakými výsledky?
Výsledky byly povzbudivé v tom, že jsme zaznamenali pozitivní trend u vyššího počtu pacientů, než v průměru u těch, kteří lék nedostali. Skupina 30 pacientů je ale velmi malá na to, abychom učinili jednoznačný závěr.

Kdy a jak se jejich stav zlepšil?
U někoho se stav zlepší rychleji a u někoho není jasně patrný nějaký okamžitý efekt. Účinnost léčby jsme hodnotili podle toho, kolik pacientů nemoc přežije a jsou propuštěni domů, případně u kolika se stav zhorší a musí být připojeni k ventilátoru. V těchto ukazatelích jsme zaznamenali pozitivní trend. Navíc jsme všechny tyto pacienty léčili i běžně podávanými léky, nedostávali jen ivermektin.

V čem účinnost tohoto širokospektrálního antiparazitika, které se používá v humánní i veterinární medicíně, spočívá?
Rozhodně neplatí, že jde o nějaký zázračný lék, po jehož podání lidé vstanou z postele a s úsměvem odcházejí domů. Jeho efekt spočívá v tom, že má antivirové vlastnosti, které byly demonstrovány již v minulosti u většího množství jiných virů.

Proti ivermektinu jako experimentální léku na covid-19, který nebyl pro tyto účely schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), se ozývá řada kritiků. Nemocnice Motol například uvedla, že v žádném případě nebude svým pacientům podávat „donesené veterinární přípravky“. Co tomu říkáte?
Pokud v Motole řekli, že nebudou podávat pacientům veterinární přípravek, podepíšu se pod to jako první. Existuje totiž veterinární ivermektin, který je v ČR běžně dostupný a používá se na léčbu koní. Ten samozřejmě nelze podávat lidem.

Ivermektin vyvíjí americká společnost Merck, která prohlásila, že neexistují vědecká data, podle nichž by léčil covid-19.
Jde o lék, jehož evidence není spolehlivě a jasně prokázaná velkými studiemi. Řada menších ovšem prokázala jeho poměrně příznivé klinické výsledky, a to je také důvod, proč jsme se rozhodli ho zařadit do léčby v souladu s doporučenými postupy, které používáme. Obecně platí, že pacienti by neměli naléhat, aby jim ivermektin byl předepsán. Lékaři musejí být o jeho prospěšnosti přesvědčeni a na základě svého poznání ho aplikovat. Není to tak, že by měl být automaticky podáván každému a za všech okolností. Například u pacientů na umělé plicní ventilaci se nepodává ani u nás v nemocnici.

Prestižní americký lékařský časopis JAMA minulý týden publikoval studii kolumbijských vědců o účinku ivermektinu při léčbě pacientů s covidem 19. Podle vás se jeho pozitivní efekt neprokázal proto, že šlo o mladé bezpříznakové pacienty?
Ano. U pacientů, kteří měli v době, kdy byli zařazeni do studie, málo příznaků, nešlo efekt léku prokázat. Základem každé studie je dostatečně nemocná populace. Rozdíl mezi skupinami, jimž byl podáván ivermektin a placebo, byl jen ve škále subjektivních potíží. Šlo o pacienty, kteří sice nějaké příznaky měli, ale nebyli hospitalizováni a nedocházelo k žádnému podstatnému zhoršení jejich zdravotního stavu. Výsledkem studie je to, že ivermektin nezrychlil vymizení subjektivních příznaků pacientů. To není typické kritérium, podle kterého se dá dojít k závěru, že lék nefunguje. Lidé zařazení do této studie byli tak málo nemocní, že se nedá usuzovat ani to, že lék funguje, ani to, že nefunguje.

Takže ivermektin by se měl podávat až při hospitalizaci?
My jsme vycházeli z postupů zveřejněných v USA, kde jeho nasazení doporučují jak při hospitalizaci, tak v raných stadiích nemoci. Myslím, že jeho podávání by mělo velký význam právě v počáteční fázi, protože by se tím snížila virová nálož, jak tomu odpovídají výsledky některých menších studií.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v ČT uvedl, že by si ivermektin nevzal, neboť může být spojen s poškozením jater a ledvin. Mohl by způsobit až smrt, nebo je relativně bezpečný, jak naznačil SÚKL?
Nežádoucí účinky ivermektinu, který se v humánní medicíně používá několik desetiletí, jsou v léčebných dávkách popisovány jako minimální. Obecně platí, že lék není hodnocen jako nebezpečný, pokud se používá dle lékařských doporučení. Citace pana ministra se vázala zřejmě na čerstvou zprávu amerického lékového úřadu FDA, která byla primárně určena pro laickou veřejnost a apelovala na to, aby pacienti neužívali léky určené pro zvířata či nabízené z neověřených zdrojů na internetu. Samozřejmě v těchto případech hrozí i předávkování a jiné komplikace. U ivermektinu pro humánní účely nejsou známy výrazné nežádoucí účinky ani v dávkách využívaných pro léčbu nemoci covid-19.

Premiér Andrej Babiš zařídil dovoz 10 tisíc dávek ivermektinu pro 20 tisíc pacientů. Mohou ho tedy podávat i praktičtí lékaři, nebo zatím jen nemocnice?
Pokud vím, SÚKL jedná o tom, aby se ivermektin schválil i pro ambulantní sféru. Podle mě by šlo o racionální přístup. Když máme k dispozici bezpečný lék, určitě je lepší, aby ho předepisovali lékaři, než aby se třeba snažili lidé sami léčit pokoutně přípravkem pro koně.

Ivermektin je širokospektrální antiparazitikum používaní v humánní i veterinární medicíně proti parazitickým hlísticím a některým ektoparazitům, jako jsou vši nebo zákožky. V ČR není preparát, který je určený pro léčbu lidí, registrovaný.