Médii minulý týden proběhla zpráva o vyděšené učitelce základky ve slovenských Rudňanech. Mladou pedagožku zde poté, co vyšla z brány školy, čekali dva hoši, přičemž jeden s přirozením v ruce. Žena se snažila zrychlit, aby byla co nejdříve v autě, kluk ji následoval a neustále jí kladl nějaké otázky, přičemž měl stále plné ruce práce.

„Pořád se mě na něco ptal, chtěl, abych se na něj dívala. Byl to velmi nepříjemný pocit. Stále myslíte na to, co se může stát,“ vyprávěla postižená v televizní reportáži. Podle její výpovědi nestydu ze sousední speciální základní školy doprovázel kamarád, který ho povzbuzoval a po celou dobu se hlasitě smál.

Jiskra může přeskočit i mezi žákem a učitelkou
Láska mého života? Láska ze školní lavice

Kdo ví, jak moc tahle zkušenost učitelku poznamená. I ostatní pedagogové v oblasti konstatovali, že vůči nevhodnému chování a agresivitě místních žáků jsou bezmocní, přičemž například popsali případ, kdy během vyučování začali dva chlapci masturbovat. 

Vždyť se dívají na pohádky

Chování některých dětí dnes dělá z leckteré základní školy rizikové pracoviště. Sexuální provokace ze strany žáků navíc patří k projevům, o nichž se příliš nemluví. Učitelé mívají většinou za to, že je rozumnější podobné konání přehlížet a ubírat mu tím na potenciálním významu.

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

Své by o tom mohl vyprávět fyzikář z jedné pražské základní školy, který v době, kdy už měl dvě děti a čtyřicítku na krku, nacházel v třídní knize či v osobních věcech erotická psaníčka s telefonními čísly dvou osmaček. Odvážnost dopisů se stále stupňovala.

„Nikdy jsem to neoznámil vedení ani rodičům. Je pravda, že situace gradovala a několikrát mě obě vyhledaly i mimo školu. Jako by náhodou na mě narazily někde venku, což vzaly jako příležitost k důvěrnému hovoru. Když už jsem byl opravdu rozhodnutý celou situaci začít řešit, přišla nabídka jít učit na osmileté gymnázium. Nebudu popírat, že i tahle zkušenost můj přestup urychlila…“

„Ohrožení učitele ze strany žáků přímo ve škole nemusí být pouze jejich zjevnou nekázní, verbálními a bohužel dnes i fyzickými útoky. Zatím se málo hovoří o rizicích spojených s výkonem role učitele formou sexuálních provokací svěřenými žáky,“ napsal na svém blogu na Metodickém portálu RVP, publikujícím mimo jiné různé zkušenosti učitelů, dlouholetý pedagog Oldřich Suchoradský.

ADHD: neposlušnost, nebo porucha?
Neposlušnost, nebo porucha?

Na druhé straně, kdyby o zmíněných sexuálních provokacích učitelé hovořili, může se stát, že se celá záležitost obrátí proti nim.

Není tomu tak dávno, co v jiné pražské základní škole utrpěl na pověsti kantor, který upozornil na nevhodné chování žákyně sedmé třídy. Vyspělé děvčátko pedagoga provokovalo otázkami typu: „Líbí se vám moje nové tričko?“, „Myslíte si, že mám hezké nohy?“, „Nemohli bychom se po škole vidět, že byste mi vysvětlil tu novou látku?“

Když situace neustávala a dívka se před chudákem mladým učitelem nakrucovala stále více a odvážněji, zavolal si do školy její rodiče a v přítomnosti ředitelky školy je se situací seznámil. Rodiče následně obvinili učitele, že je zvrhlík. Holce je třináct, je to přece ještě dítě, jak vůbec může učitele v téhle souvislosti napadnout nějaká sexuální konstrukce? Vždyť dcera se doma ještě dívá na pohádky…

Každý pátý učitel obětí

Že u dnešních třináctiletých, ba ani mladších žáků nemusíme očekávat pouze četbu Karafiátových Broučků, vám dnes potvrdí učitelé mnozí. Nejen u nás. Do kampaně Me Too poukazující na sexuální obtěžování ve společnosti se zapojili právě i někteří učitelé. Spíš než na to, že by je o poradách sváděl pan ředitel, poukazují na totéž ze strany žáků.

V poslední době vešel ve známost případ kalifornské učitelky matematiky a angličtiny Evy Riederové, která tvrdí, že za posledních 15 let byla svými žáky sexuálně obtěžovaná nejméně ve 12 případech. Ačkoli několikrát na tyto události poukázala, situace byla vždy zahrána do ztracena.

Mezi obviněním, které pedagožka vůči konkrétním žákům vznesla, je kromě osahávání i velmi obscénní korespondence včetně patřičných ilustrací. Reiderová veřejně vznesla dotaz, jak má ujistit své studentky o tom, že ve škole budou respektované a chráněné, když se tam takto nemůže cítit ani ona sama. Naopak. Dosavadní zkušenosti jí například už nedovolí dále učit na plný úvazek.

Šárka Francírková, ředitelka organizace Šafrán dětem
Šárka Francírková: Nejhorší je cítit dusno a nevědět, o co jde

Jistě. Vztah mezi žáky a učiteli měl vždy i svůj lehce erotický podtext – kluci se bavili o tom, která učitelka má nejhezčí nohy, holky se platonicky zamilovávaly do mladých tělocvikářů. I psychologové potvrzují fakt, že role žáků a žákyň ve třídách bývají rozdílné, stejně jako přístup učitelů k nim. A zejména pro určitou část učitelů-mužů například prý atraktivita třeba už čtrnáctileté dívky dokáže sehrát poměrně rozhodující úlohu při jejím hodnocení. Ale i to bývalo vždy.

Nicméně šikana učitele včetně šikany sexuální je, alespoň v té současné míře, fenoménem novým. Učitelé přestávají být pouhým objektem naivního zamilování či obdivu, ale začínají se stávat kořistí, kterou je nejlépe co nejvíce psychicky zdeptat. Děti posouvají hranice ve snaze zjistit limity pedagogů.

Nedávno proběhl výzkum, kterého se zúčastnilo více jak 5 000 učitelů z celé republiky. Každý pátý se přitom stal obětí kybernetického útoku. Ty se nejčastěji odehrávají na sociálních sítích, ale „útočícími“ prostředky jsou také mobilní telefony, e-maily či chaty.

Výzkum, který uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty UP ve spolupráci se společnostmi O2 Czech Republic a Seznam.cz, prokázal, že kyberšikaně bylo vystaveno 21,73 procenta učitelů. Žáci se přitom nezřídka uchylují k pomluvám sexuálního rázu – například tvrdí, že s nimi měl kantor sex, i když to není pravda a účelem je pouhá touha dotyčného zesměšnit, pomstít se mu, psychicky ho nalomit. Mnohdy se jim to daří.

Podle výzkumu je běžnou emoční reakcí na kyberšikanu zejména vztek, který potvrdilo téměř 21 procent obětí, následovaný smutkem a pocitem nejistoty. V 8 % případů pak učitelé pociťovali nechuť chodit do práce a v 6 procentech případů také nedůvěru k ostatním – jak ke studentům, tak kolegům.

„Velmi častou fyziologickou reakcí jsou u učitelů především poruchy spánku, které potvrdilo přes 18 procent obětí, bolesti hlavy (12 procent) a břicha (6 procent). Výzkum zachytil také vyhrožování učiteli či jeho zastrašování, případně šíření ponižující či zesměšňující fotografie,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Učitelka v erotických službách

Snahy zbavit se učitele vykonstruovaným obviněním sexuálního charakteru se samozřejmě objevovaly už dříve. Oldřich Suchoradský například vzpomíná: „V paměti mám obětavého ředitele školy, který se po mnoho let věnoval svým žákům v náročné mimoškolní činnosti, ve které s dětmi dosahoval mezinárodní úrovně. Asi mu někdo jeho úspěchy nepřál, a tak se našla záminka k jeho znemožnění a lidské likvidaci.

Stačilo k tomu, že na lyžařském kurzu natočil pro potřebu školy a jako ukázku jeho průběhu pro rodiče video, kde se objevilo pár večerních záběrů z ložnice dívek. Na základě těchto několika záběrů na dívky v nočním prádle a na základě udání maminky jedné ze zúčastněných žákyň byl policií vyšetřován, odvolán z funkce ředitele a nakonec musel své učitelské působení ukončit.“

Saša školí učitele po celém Česku
Školy potřebují více respektu a spolupráce, tvrdí Saša Dobrovolná

Ale má i zkušenosti další: „Při medializaci těchto jevů se jen málo řeší otázka, do jaké míry je takové jednání obviněných učitelů vyvoláno samotnými postiženými studenty (častěji studentkami). Je nejen vyprovokováno, ale v určitých situacích i jimi zinscenováno.

Znám ze školního života několik případů, kdy byl tímto způsobem zlikvidován nepohodlný učitel, příliš náročný ředitel, nekompromisní vychovatel. I když se nakonec, jako výsledek vyšetřování, jeho vina nepotvrdila, takto obviněný člověk stejně musel většinou ze školství odejít, protože byl trvale společensky i morálně znemožněn.“

Květy jsou týdeník pro celou rodinu, který přináší zajímavé články z oblasti psychologie, kultury, historie, vědy a techniky i ekonomiky. Nechybí ani reportáže o aktuálních tématech či rozhovory se zajímavými osobnostmi. Navíc s vloženým TV magazínem s televizním programem na celý týden zcela ZDARMA!

Zmíněné události proběhly v době, kdy virtuální svět byl neznámým pojmem. Ten dnes poskytuje k podobným záměrům podmínky zcela ideální. Žákům mimo jiné nahrává i fakt, že zatímco oni, včetně těch nejméně inteligentních, počítače a jejich možnosti perfektně ovládají, digitální gramotnost českých učitelů bývá v mnohých případech podprůměrná. Zejména ti starší tak často vůbec netuší, jak si se závadným obsahem na internetu poradit. To samozřejmě není jen problém České republiky.

Magazín The Telegraph zveřejnil stanovisko americké vlády, podle níž musí začít být učitelé chráněni před šikanováním na internetu, ať již ze strany žáků, či jejich rodičů. Podle uveřejněných informací jsou učitelé v této souvislosti vystaveni především sexistickému či sexuálnímu zneužívání.

Svůj příběh například zveřejnil učitel angličtiny v Severní Karolíně Chip Douglas. Objevil, že na Twitteru vytvořili žáci účet pod jeho jménem, v němž byl zobrazen jako feťák s násilnickými sklony a sexuálními úchylkami. Stejný případ veřejně řešila i kalifornská učitelka, která na internetu v režii svých žáků nabízela sexuální služby. Viníci nakonec ani nebyli nijak potrestáni vzhledem k jejich věku i obtížnému prokazování důkazů.

Na vlastní riziko

Agrese vůči učitelům na základních i středních školách, ať již má jakékoli podoby, se zvyšuje. Ta sexuální však stále ještě bývá tabu a pedagogové ji spíš trpně snášejí. Ani náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys si nevybavuje, že by se podobné případy v jeho úřadě řešily.

ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova
Školám chybí tabulková místa pro potřebné pracovníky

„Na Českou školní inspekci se před časem obrátila učitelka jedné střední školy, kterou její žák údajně srazil ze schodů, protože neopětovala jeho lásku. Podstatná je však skutečnost, že ČŠI tuto stížnost neprošetřovala, protože učitelka podala trestní oznámení. Žádná další stížnost týkající se dané problematiky ČŠI doručena nebyla,“ říká.

Skutečnost, že mnohé se odehrává spíš za zavřenými dveřmi třídy, před časem potvrdil i školní ombudsman Ladislav Hrzal. Pouze ve dvou případech řešil upozornění na šikanu učitele ze strany dětí. „Ani v jednom z těchto případů jsem se o tom nedozvěděl přímo od šikanovaného učitele, ale oklikou,“ prohlásil.

Navíc reakcí jedné školy na šikanování učitele – dokonce na prvním stupni základní školy – bylo konstatování, že učitelka nezvládá svou práci. „Řešil to krajský koordinátor, dítě bylo nakonec přeřazeno do jiné třídy,“ řekl ombudsman. Zdá se, že povolání učitele bude nabývat na rizikovosti…

Problém je globální

- Výzkum realizovaný Americal Psychological Assocation – Center for Psychology (CPSE) potvrzuje, že se přibližně polovina amerických učitelů stala v průběhu roku obětí obtěžování, urážení, ponižování či fyzického napadení. Mezi nejčastější formy agrese patřily obscénní poznámky, obscénní gesta, verbální agrese a zastrašování.

- Celosvětový výzkum Norton Online Family Report prokázal, že globálně se s kyberšikanou setkalo 21 % učitelů.

- Podle nadnárodního serveru Stop bullying (Stop šikaně) je kyberšikana učitelů světovou epidemií, vedoucí až k sebevraždám mnohých obětí.

- Žáci stále posouvají hranice a zkoumají limity učitelské trpělivosti a tolerance.

Šikana
Šikana je špatně

- Dějištěm sexuálního šikanování učitele se stala i jedna ze známých kalifornských škol.

- Ke kampani Me Too poukazující na sexuální obtěžování se přidávají i pedagogové. 

- Školní ombudsman Ladislav Hrzal vzpomínal na dva případy upozornění na šikanu učitele ze strany dětí. Ani v jednom případě se o tom nedozvěděl od šikanovaného učitele, ale oklikou 21%.

- Podle britského výzkumu organizace NASUWT, sdružující učitele z celé země, se obětí kyberšikany stalo 21 % britských učitelů.

Učitelé, pozor!

Server Stop bullying (Stop šikaně) zveřejnil následující doporučení pro učitele, kterými by se měli řídit, aby omezili riziko kyberšikany:

■ Pravidelně vyhledávejte své vlastní jméno online.

■ Nikdy se nespojujte se současnými a potenciálními budoucími studenty a jejich rodiči na sociálních sítích. Tím snížíte množství osobních informací, které o vás vědí.

■ Vždy se ujistěte, že jsou vaše online údaje chráněné heslem. Tím se sníží možnost hackování vašich účtů sociálních médií. Uchovávejte všechny účty nastavené co nejvíce v soukromém režimu. Heslem ochraňujte i svůj mobilní telefon.

■ Uchovávejte soukromý život soukromým. Nevyprávějte před žáky příliš mnoho o své rodině a domově.

■ Vždy zaznamenávejte podezřelé aktivity na osobních účtech sociálních sítí. Mějte na paměti, že osobní informace, které mohou lidé vidět, mohou být zneužité vůči vám nebo vaší rodině.