Již pošesté rozhodnou voliči o tom, kdo bude řídit jejich kraj. Poprvé měli tuto možnost v roce 2000. Celkem bylo zaregistrováno 207 kandidátních listin. Nejvíc, konkrétně dvacet, subjektů se uchází o přízeň v Moravskoslezském a Jihočeském kraji. Zájemci usilují o 675 křesel v krajských zastupitelstvech. Nejmenší počet zastupitelů je 45, největší 65.

Před čtyřmi lety krajské volby vyhrálo hnutí ANO s 21 procenty hlasů (176 mandátů), druhá byla ČSSD s 15,2 procenty (125 mandátů), třetí KSČM s 10,2 procenty (86 mandátů). Následovaly ODS s 9,5 procenty (76 mandátů), KDU-ČSL s 6,3 procenty (42 mandátů), koalice SPO a SPD s 4,7 procenty (30 mandátů), STAN se 4 procenty (24 mandátů) a TOP 09 s 3,4 procenty (12 mandátů).

Státní finanční příspěvek za každého krajského zastupitele pro přéslišnou politickou stranu činí 250 000 korun ročně.

Hnutí ANO, stejně jako ČSSD, obhajuje pět hejtmanských postů, KSČM, KDU-ČSL a STAN po jednom. V hejtmanské práci chtějí pokračovat Bohumil Šimek, Ivo Vondrák, Ladislav Okleštěk, Jaroslava Pokorná Jermanová a Petr Kubis (za ANO), Martin Netolický, Jiří Štěpán, Ivana Stráská, Jiří Běhounek (za ČSSD) či Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Martin Půta (STAN/SLK).

Zároveň bude 238 kandidátů zápolit o 27 míst v horní komoře parlamentu. Mandáty obhajují například senátoři ČSSD Milan Štěch, Miroslav Nenutil, Karel Kratochvíle, Ivo Bárek, Radek Sušil a Jiří Dienstbier (senátoři Miroslav Antl, Emílie Třísková a Jaroslav Malý kandidují v jiných barvách nebo jako nezávislí). O křeslo v horní komoře svedou boj i poslanci Miroslava Němcová (ODS) či Pavel Kováčik (KSČM).

Státní příspěvek za každého senátora činí 900 tisíc korun ročně.

Letošní volby budou výjimečné pro lidi, kteří se kvůli koronavirové nákaze ocitnou v karanténě. I oni budou moci projevit svoji vůli. Způsoby hlasování z karantény naleznete na konci článku.

KRAJSKÉ VOLBY

Kdy? V pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října od 8.00 do 14.00 hodin

Kde se volí? Ve 13 krajích. Hlasování probíhá jen na území České republiky. Na území hlavního města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají.

Kdo může volit? Občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Jak se volí? Do krajů se volí poměrným systémem, je nutné překonat pětiprocentní hranici. Vybírat lze jen z kandidátek politických stran, hnutí a koalic.

Hlasovací lístky
Občané zapsaní ve voličských seznamech je měli dostat do schránek nejpozději v úterý 29. září, k dispozici budou také ve volebních místnostech.

Preferenční hlasy
Volič může zakroužkovat nejvýše čtyři kandidáty na jednom hlasovacím lístku. Jestliže kandidát získá nejméně pět procent preferenčních hlasů z celkového počtu platných hlasů, které příslušné volební uskupení získalo, připadne mandát přednostně tomuto uchazeči.

Voličský průkaz
Na voličský průkaz mohou lidé hlasovat v kterékoli volební místnosti v územním obvodu kraje, kde mají trvalé bydliště. Žádost lze podat nejpozději 7 dnů před konáním voleb, tedy 25. září. Musí být podána písemně poštou nebo datovou schránkou s úředně ověřeným podpisem. Lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu končí ve středu 30. září. Vydaný voličský průkaz je platný pouze pro jedny volby.

SENÁTNÍ VOLBY

Kde a kdy? Volí se do třetiny horní komory ve 27 senátních obvodech z celkem 81, a to v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. října od 8.00 do 14.00 hodin

Jak? Do Senátu se volí zákonodárci většinovým dvoukolovým systémem. Pokud jeden z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční podporu, postupují dva nejúspěšnější do druhého kola, které se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října.

Kdo může volit? Občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole senátních voleb může volit i občan ČR, který alespoň druhý den jeho konání dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasovací lístky
Lístky se jmény kandidátů před prvním kolem dostanou voliči do schránek. Před druhým kolem už se lístky finalistů nerozesílají, ale budou k dispozici ve volebních místnostech. Každý kandidát má svůj samostatný lístek. Do volební urny se vhazuje jen lístek s vybraným kandidátem. Nijak se neupravuje.

Voličský průkaz
V senátních volbách lze použít voličský průkaz. Ten opravňuje volit kdekoli ve volebním obvodě, v němž je volič přihlášen k trvalému pobytu. Voliči žijící trvale v zahraničí si mohou zažádat o voličský průkaz pouze pro volby v Senátu.

Volby v karanténě

Zvláštní způsoby hlasování jsou určeny pouze pro oprávněné voliče, tj. pro ty, kdo kromě obecných podmínek práva volit podle příslušných volebních zákonů splňují současně podmínku, že jsou evidováni jako osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19, případně jsou klienty pobytových zařízení sociálních služeb nebo některých druhů zdravotnických a školských zařízení, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena.

Oprávnění voliči budou moci využít tyto zvláštní způsoby hlasování: 

1. Hlasování u volebního stanoviště (dočasné zařízení, které umožňuje hlasování z motorového vozidla). Takto volit lze ve středu 30. září 2020 v době od 7 do 15 hodin (v případě druhého kola senátních voleb ve středu 7. října 2020).  

2. Hlasování při pobytovém zařízení (zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a zdravotnické zařízení poskytovatele lůžkové péče) 

3. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (probíhá od 7 do 22 hodin prvního dne voleb a od 7 do 14 hodin druhého dne voleb). 

Komise pro hlasování má 4 členy, z nichž 1 je zapisovatel jmenovaný ředitelem krajského úřadu a 3 jsou z řad vojáků v činné službě. 

Sčítací komise má 3 členy, které jmenuje ředitel krajského úřadu.