Rodičům se doporučuje požádat o nařízení vedení školy, protože takové zacházení je nepřijatelné. Někteří se ostýchají, ale musí si uvědomit, že je to podobné, jako by chtěl tělocvikář po dítěti se zlomenou nohou, aby skákalo do dálky.

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

„I dnes jsou učitelé, podle nichž je to výmysl a věří, že kdyby tady byl pan učitel Hnízdo, žádné ADHD by nebylo,“ uvedl v červnu 2019 Vítězslav Kouřil v rozhovoru pro média.

„Je to stále živé téma, to dříve nebývalo, stačilo pár facek a byl klid. To podporuje i nezřídkavá praxe, manžel přijde domů, seřve kluka a je klid. Klid je jistě fajn a s ADHD dítětem ho bývá velmi málo, ale je to řešení? Zpochybňování ADHD má dlouhou tradici a ta jen tak nevymizí.

Preferovanou strategií je pak hledání viníka, jako rozmazlující matka, bláznivá bývalka, nebo neschopná učitelka. Nejen fantazii, ale i zaujatosti se meze nekladou,“ vysvětlil zmíněný odborník na dětskou psychiatrii a psychoterapii.

Příznaky ADHD nejsou u dětí vzácné

Ve studiích z posledních let údaje o výskytu ADHD rostou. Přibývá osob (dětí i dospělých) diagnostikovaných pro některou z dysfunkcí, na což má vliv řada činitelů, jako rostoucí nároky na výkony, rostoucí uznání problémů osob trpících některou z dysfunkcí, podrobnější diagnostické postupy, i vzrůstající nabídka léčebných metod.

V České republice byl proveden screeningový záchyt příznaků ADHD u 6 000 žáků 2. třídy základní školy. Studie zjistila pouze 66 procent dětí bez příznaků ADHD, dokonce 18 procent dětí vykazovalo zřetelné, klinické znaky. Dalších 16 procent vykázalo subklinické náznaky. Jinak řečeno, jen dvě třetiny dětí jdou do školy s tzv. "plně funkčním" mozkem.

Na jaké příznaky ADHD a na to, čeho by si měl rodič všímat, odpověděl odborník: „Příznaky se mění s věkem. V kojeneckém je častá nespavost, plačtivost, potíže s kojením. Hodně potíží narůstá po zařazení do školky, jako neklid, nepozornost, konflikty. Ve škole ještě víc nepozornost, pomalost, vyrušování atd., od třetího ročníku se zhoršují a od šestého na druhém stupni ještě víc.

Cesta do pekel je nasměrována častou radou „nikam s ním nechoďte, on z toho vyroste“, to se často nekoná. Šedesát procent ADHD přechází do dospívání a dospělosti. Tak přijdou rodiče s dětmi poprvé v sedmé nebo osmé třídě, nebo při neúspěšném prvním ročníku střední školy,“ sdělil renomovaný dětský psychiatr a psychoterapeut Vítězslav Kouřil.

ADHD s inteligencí nesouvisí

Někdy se setkáváme s výroky - zejména u učitelů, že děti s ADHD nemají poruchu, ale jsou prostě pomalé nebo hloupé. Tito učitelé pouze potvrzují Einsteinův výrok, že „jediné dvě věci jsou nekonečné – vesmír a lidská hloupost, ovšem tím prvním si nejsem úplně jist“. Mozkové dysfunkce lidem do života přináší těžké překážky, ale s jejich inteligencí nijak nesouvisí.

Naopak tím, jak si dokáží lidé s touto diagnózou poradit, dokazují obrovskou schopnost překonávat problémy a kreativitu. Na otázku, zda dysfunkce souvisí s inteligencí, odpověděl odborník: „Nesouvisí, porucha ovlivňuje pozornost, krátkodobou paměť, sebeřídící funkce, tedy mimointelektové schopnosti, to ovšem obvykle sníží uplatnění intelektu,“ vysvětlil doktor Kouřil.

Kdy vyhledat odborníka

V batolecím věku děti s příznaky ADHD přeskočí nebo úplně vynechají některé vývojové období, nejčastěji lezení. Často se jim stane nějaký úraz. Objevují se výbuchy vzteku a agresivní chování. Později se objevují problémy ve vývoji řeči a opožděný či nerovnoměrný vývoj. Tyto děti často v něčem vynikají, jsou nadprůměrní, ale v něčem jiném jsou oproti vrstevníkům pozadu.

V předškolním a školním věku jsou nápadné problémy v oblasti jemné motoriky, koncentrace pozornosti, paměti, emocí a emoční lability. Horší bývá vnímání souvislostí, následně nastupují poruchy učení. Většina problémů se nevyskytuje zároveň. Většinou je přítomen jeden převládající rys, například náladovost, impulzivita. S věkem se mohou příznaky zmírnit.

Určení diagnózy náleží vždy odborníkům – psychologům, speciálním pedagogům nebo psychiatrům. Není to jednoduché, protože ne každé neklidné dítě trpí ADHD. Neklid, afekt i agrese mohou být způsobeny dlouhodobou emocionálně nepříznivou atmosférou domova, což je časté například při rozvodu rodičů, které je dnes trendem.

Vliv mohou mít nevhodné způsoby výchovy, přetěžování dítěte a mnohé další. Většina odborníků si při určování diagnózy uvědomuje, že je vyřčení této diagnózy zavazuje i k částečnému převzetí odpovědnosti za další péči o toto dítě. Neváhejte a navštivte pedagogicko-psychologickou poradnu.

Čím dříve, tím lépe

Kdy je důležitá diagnostika? „Při potížích, které se nelepší během prvního roku v mateřské školce, při vážných problémech, při zvažování školní zralosti, odkladu nástupu do školy. Když se dítě nestabilizuje postupně od první do třetí třídy. Tak tohle je tedy ještě zavčasu. Pak už nabíhá zpoždění. Ovšem strach z psychiatrie a ještě víc z léčby je stále hodně velký,“ vysvětlil Vítězslav Kouřil.

Platí ovšem jednoduchá rovnice - pokud má naše dítě mozkovou dysfunkci, čím dříve se potvrdí, tím dříve se s ní dá pracovat. Dá se ADHD léčit? Změní se něco vývojem a dospíváním?

„Dá se léčit, víme o tom stále víc. Když jasně nepomáhá psychologie, pedagogický nácvik během jednoho školního roku, tak by se měl konzultovat dětský psychiatr a eventualita věku přiměřené léčby. Platí, že sama farmaka dítě nic nenaučí, ale mohou zmírnit příznaky tak, aby výchovná, pedagogická a psychologická opatření byla smysluplná,“ dodal Vítězslav Kouřil.

Rady rodičům:
- Nehrajme si na doktora a vyhledejme odborníka. Od toho tu jsou.
- Na diagnóze nic špatného není, netřeba se stydět za návštěvu psychologa nebo psychiatra. Naopak není hrdinství odepřít pomoc vlastnímu dítěti.
- Netrestejme dítě za fyziologii, veverka orla nevysedí.
- Dysfunkce se dají léčit, dá se s nimi pracovat. Děti si naši trpělivost a péči zaslouží.

Autor: Radim Černý