close Bohuslav Bohuněk info Zdroj: se svolením Bohuslava Bohuňka zoom_in Bohuslav Bohuněk Do přijímacích zkoušek zbývají dva měsíce. Kdy by se měli žáci začít na přijímačky připravovat?
Ten, kdo začíná s přípravou až teď, tak obrazně začíná za pět minut dvanáct. Ideální bylo začít už na podzim. Na druhou stranu na dobu po vysvědčení nechává přípravu velká část dětí, takže se dá říct, že teď přichází vrchol přípravy. S tím, jak se blíží termín přijímaček, roste pak i obliba různých velmi intenzivních přípravných kurzů.

Nervozita a snaha zpracovat co nejvíc informací u mnohých dětí vede k „drcení“ i na poslední chvíli, třeba ještě v budově školy u samotných přijímaček. Kdy je z pohledu rodičů nejvhodnější zavelet STOP a dát dětem prostor na odpočinek?
Učení se den předem nebo přímo ještě v den zkoušek není přínosné ani efektivní. Myslím si, že týden před zkouškami už by měla nastat klidová fáze, jen lehké opakování.

PŘIJÍMAČKY. Ve kterých cjrajích je děti zvládají lépe, kde hůře:

Když se pro jednotné přijímací zkoušky zavedla jako povinná složka i matematika, vyvolalo to velké kontroverze a obavy. Jaká je situace nyní? Je matematika takový problém? Patří mezi část, kde jsou nejhorší výsledky?
Tady bych chtěl doplnit, že společnost Scio nevytváří samotné testy, ty spadají pod Cermat. V našich přijímačkách nanečisto ale přesně simulujeme podobu přijímacích zkoušek Cermat. Tady vidíme, že připravenost na test z matematiky je letos zhruba stejná jako loni, v případě češtiny je to ale horší.

V rámci jiného projektu ale také testujeme dosud nabyté znalosti žáků základních škol. A z testování 22 tisíc deváťáků v tomto školním roce vyplynulo, že v případě matematiky došlo k mírného snížení znalostí, ale k výraznějšímu zhoršení došlo u českého jazyka.

Co v matematice dělá žákům největší problémy?
Pokulhávají například znalosti v geometrii. Přisuzujeme to i následkům covidu a nutnosti učit se z domovů. Přes online hodinu se geometrie vyučuje opravdu těžko. Problematické jsou také slovní úlohy. Děti například zvládají dobře vypočítat rovnice, ale vypočítat slovní úlohu jim činí problémy.

PŘEHLEDNĚ. Vše důležité k letošním přijímacím zkouškám:

A v té češtině?
Kdybych to jednoduše shrnul, u žáků se projevuje neschopnost porozumět psanému textu. Například řekni, zda něco v textu je či není pravda, zda z textu něco vyplývá, nerozumí některým slovům a podobně. Projevuje se, že nemají problém se naučit něco zpaměti, jak se říká, biflování problém není. Proto dobře ovládají gramatiku, mají znalost mluvnických jevů.

close info Zdroj: Deník zoom_in Čím si to vysvětlujete?
Jedno z vysvětlení je to, že děti preferují jednodušší jazyk. Místo čtení knih dávají přednost lehčí online komunikaci. A samozřejmě hrát roli budou i dozvuky covidu.