MU získala pětiletou akreditaci pro dva magisterské a osm doktorských studijních programů v oblasti farmacie. „Přede dvěma lety, kdy jsem byl děkanem Lékařské fakulty MU, jsme začali s přípravou studijního programu klinická farmacie a po mém nástupu do funkce rektora jsme ihned zahájili jednání s vedením Veterinární a farmaceutické univerzity o převzetí celé fakulty. Tento náročný proces, který v historii vysokého školství v tomto století nemá obdoby, jsme dokázali zvládnout za deset měsíců – i navzdory koronavirové krizi,“ sdělil Deníku rektor MU Martin Bareš.

Rozvoj farmacie je podle něj v současné době možný jen v rámci těsné spolupráce s lékařskou a přírodovědeckou fakultou a s fakultními nemocnicemi. „Úzké propojení těchto oborů je důležité pro rozvíjení personalizované medicíny, což povede ke zlepšení zdraví a kvality života naší společnosti, která bude v blízké budoucnosti čelit velkým výzvám v souvislosti se změnou věkové struktury obyvatelstva,“ míní Bareš.

Vysoké školy - InfografikaZdroj: DeníkPodobně se na změnu své alma mater dívá i Kateřina Valentová, studentka 4. ročníku farmaceutické fakulty: „Změna bude přínosná, protože budeme moci spolupracovat s dalšími fakultami MU, účastnit se výzkumu a zapsat si předměty z jiných oborů.“

Masarykova univerzita se ve středu rozroste na deset fakult „Počítáme s tím, že k nám přejde všech osm set studentů farmacie. Výuka bude dál probíhat v současných prostorách areálu na Palackého třídě, které jsme si od Veterinární a farmaceutické univerzity pronajali na dobu pěti let. Do budoucna zvažujeme, že by se fakulta stala součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice,“ konstatoval rektor MU.

Ke spokojenosti má i jiné důvody. Podle průzkumu společnosti Tutor totiž jeho škola letos vyhrála souboj s Univerzitou Karlovou, kterou předčila v počtu přihlášek ke studiu.

Méně maturantů, menší zájem o studijní obory

Kvůli úbytku maturantů řada VŠ zaznamenala menší zájem o své obory. Týkalo se to například Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeské univerzity v Plzni či Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Mění se také oboroví favorité. „Zjednodušeně řečeno, před dvaceti lety chtěl být skoro každý maturant právníkem, před deseti lety ekonomem, v posledních několika letech lékařem a letos začínají být v kurzu technické obory, které dosti stagnovaly,“ komentuje výsledky analýzy akademická ředitelka společnosti Tutor Jana Pácalová.

Výrazného zvýšení přihlášek se tak letos dočkaly ČVUT Praha či Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. V obou případech k tomu dosti přispěly obory jako strojírenství a informatika.