Rada podle něj zároveň odebrala univerzitě možnost uskutečňovat doktorské studijní programy Ekonomika a management v českém a anglickém jazyce. Opatření se týká Provozně ekonomické fakulty, na které se podle Plagy vyskytla pochybení, s nimiž si systém vnitřní kontroly nedokázal poradit. Rozhodnutí není pravomocné. Reakci univerzity ČTK zjišťuje.

Bývalá rektorka univerzity a neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová na twitteru uvedla, že doufá, že rozhodnutí úřadu školu do budoucna posílí. „Věřím, že univerzita získá institucionální akreditaci pro ekonomické obory brzy zpět a z celé věci vzejde ještě silnější," uvedla. Možné pochybení na Mendelově univerzitě bylo v médiích jedním z hlavních témat při její kandidatuře na prezidentku.

Děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Pavel Žufan rezignoval
Kvůli pochybnostem o doktorském studiu na MENDELU rezignoval děkan

„Je to nepravomocné rozhodnutí, je to usnesení rady, v tuto chvíli bude následovat rozhodnutí a samozřejmě opravné prostředky ze strany univerzity," uvedl Plaga. Na dotaz, do jaké míry měla za pochybení zodpovědnost Nerudová, Plaga řekl, že primární zodpovědnost má děkan fakulty a garanti jednotlivých oborů.

Tajemník NAÚ Jiří Smrčka loni při prvním rozhodnutí o odebrání institucionální akreditace pro doktorské studium ekonomických oborů na Mendelově univerzitě ČTK řekl, že odebrání institucionální akreditace se nedotkne současných studentů ani přijímání nových studentů do stávajících studijních programů.

Problém na Provozně ekonomické fakultě byl podle Plagy v různých studijních podmínkách pro zahraniční studenty a také ve využívání zprostředkovatelské agentury. Podle Plagy se ale kauza nedá rozsahem srovnávat například s dřívější kauzou "rychlostudentů" plzeňských práv.

Už dříve zveřejněné informace uváděly, že někteří studenti doktorského studia ukončili studium za kratší dobu, než je standardní. Studium tak absolvovali za 22 až 30 měsíců.

Plaga řekl, že rada mu zároveň doporučila zahájit další kontrolu na Mendelově univerzitě zaměřenou na systém řízení kvality.

Univerzita uvedla, že pracuje na odstranění chyb

Mendelova univerzita bere na vědomí dnešní rozhodnutí NAÚ, nyní čeká na jeho písemné odůvodnění a na jeho základě rozhodne o dalším postupu. Škola už pracuje na odstranění zjištěných chyb a kroky k nápravě pak chce dál rozvíjet. Tiskové prohlášení je k dispozici na stránkách univerzity.

„Pokračujeme v krocích zaměřených na odstranění chyb a nejasností v průběhu zajišťování studia na kontrolovaných studijních programech. Již byly nastaveny nové, podstatně zpřísněné standardy v požadavcích na školitele, sjednoceny požadavky na studenty doktorských studijních programů na Provozně ekonomické fakultě (PEF), zpřísněny podmínky přidělování témat disertačních prací a v neposlední řadě ukončena spolupráce se zahraničními agenturami, doporučujícími ke studiu platící studenty z ciziny," uvedl rektor Jan Mareš.

Doplnil, že děkan PEF vydal také novou vyhlášku, která upravuje a zpřehledňuje evidenci studia a plnění studijních povinností na prověřovaných studijních programech. „Čeká nás všechny ještě obrovský úkol. Vrátit Provozně ekonomické fakultě dobrou pověst a kredit, který si zaslouží. A to v očích občanů této země, našich kolegů, partnerů a zejména našich bývalých, současných i budoucích studentů," dodal rektor.