Pracovníci Veřejné zeleně města Brna tam nyní sází keře a rostliny pro remízek, které poslouží k hnízdění ptactva a jako skrýše pro drobná i větší volně žijící zvířata. „Součástí aleje je celý nový pruh keřů, který navíc zabrání foukání ostrého západního větru, vysušování půdy a pomůže zadržovat vodu,“ informoval jehnický tajemník Karel Fiedler.

Konstrukce mostního provizoria přes řeku Svitavu u Tomkova náměstí už je celá namontovaná. Stavbaři v jeho blízkosti dodělávají zemní tělesa nájezdových ramp.
Pokrok u Tomkova náměstí: mostní provizorium už celé stojí, čeká na dopravu

Novou zeleň, do doby než vyroste, chrání plot, aby to zvěř neokusovala. V pletivu jsou pravidelně otevřené průchody pro migrující, volně žijící zvířata. Novou alej, ke které se dá dostat pěšky i autem, realizují finančně, projekčně i stavebně představitelé brněnského magistrátu. V budoucnu na ni naváže nová relaxační zóna. “Projekt nese název Fit stezka a dětské hřiště v městské části Brno – Jehnice. Chceme, aby v místě vzniklo místo s lavičkami, kde budou moci lidé odpočívat uprostřed zeleně,“ upřesnil tajemník.